aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – září 2019

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2019). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2019

• ČSN EN 17161 (01 0393) • Design pro všechny – Dostupnost výrobků, zboží a služeb podle přístupu Design pro všechny – Rozšíření rozsahu uživatelů
• ČSN EN ISO 11148-13 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 13: Zarážecí nářadí
• ČSN EN 1434-5+A1 (25 8511) • Měřidla tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
• ČSN EN 1434-6+A1 (25 8511) • Měřidla tepla – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
• ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely
• ČSN 33 2000-5-56 ed. 2:2010 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely (změna Z4)
• ČSN EN IEC 60079-15 ed. 4 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“
• ČSN EN 60079-15 ed. 3:2010 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“ (změna Z1)
• ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů
• ČSN EN 60947-4-1 ed. 3:2010 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (změna Z1)
• ČSN 36 0011-1:2014 (36 0011) • Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení (změna Z1)
• ČSN 36 0011-2:2014 (36 0011) • Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení (změna Z1)
• ČSN 36 0020:2015 (36 0020) • Sdružené osvětlení (změna Z1)
• ČSN P CEN ISO/TS 21805 (38 9251) • Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením

• ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (64 6413) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 7: Návod pro posuzování shody
• ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (64 6414) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 7: Návod pro posuzování shody
• ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (64 6416) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 7: Návod pro posuzování shody
• ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (64 6425) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 7: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN 438-2+A1 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 2: Stanovení vlastností
• ČSN EN 12310-2 (72 7636) • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti protrhávání – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
• ČSN EN 16002 (72 7658) • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech
• ČSN EN 17087 (72 8014) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu
• ČSN EN ISO 12631 (73 0321) • Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
• ČSN EN ISO 7345 (73 0553) • Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice
• ČSN 73 0580-1:2007 (73 0580) • Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky (změna Z3)
• ČSN 73 0580-2:2007 (73 0580) • Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov (změna Z1)
• ČSN 73 0580-3:1994 (73 0580) • Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol (změna Z3)
• ČSN 73 0580-4:1994 (73 0580) • Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (změna Z3)
• ČSN EN 17037 (73 0582) • Denní osvětlení budov
• ČSN EN 1364-5 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 5: Větrací mřížky
• ČSN EN 15882-1+A1 (73 0856) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
• ČSN EN 15269-1 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 1090-4 (73 2601) • Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
• ČSN 73 4301:2004 (73 4301) • Obytné budovy (změna Z4)
• ČSN EN ISO 11393-1 (83 2770) • Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou
• ČSN EN ISO 11393-3 (83 2770) • Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 3: Zkušební metody pro obuv
• ČSN EN 16121+A1 (91 0414) • Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina