konštrukcie

Nové spojovací systémy pro beznářaďovou montáž (I. část)

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Letošní veletrhy Interzum a LIGNA představily mimo jiné řadu zajímavých novinek zaměřených na zjednodušení práce a zvýšení efektivity výroby či montáže nábytku. Mnohé z nich se týkaly spojovacího kování a systémů pro konstrukční spoje, které při montáži či demontáži nábytku nevyžadují použití nářadí. Jejich využití se předpokládá zejména v kategorii RTA nábytku (Ready to Assemble – Připraven pro montáž), ale použitelné je i v zakázkové kusové výrobě pro montáž v dílně.

Pro pokosové rohové spoje

Švédský výrobce plastových nábytkových komponentů na Interzum 2019 představil jako svoji novinku neviditelný spojovací systém pro nábytkové korpusy s pokosovými rohovými spoji (45°). Systém tvoří klipsové plastové spojky s „L“ profilem o rozměru 40x13x13 mm, opatřené pružnými západkami. Výrobce představil dva typy rohových spojek pro různý způsob použití. První je pružnými západkami opatřen na obou vnějších stranách profilu, druhý typ pouze na jedné.

Samotný spoj se vytváří tak, že do každé zkosené hrany spojovaných dílců se standardním pilovým kotoučem o řezné šířce 4 mm vyříznou dvě na sebe kolmé drážky, přičemž jedna je rovnoběžná a druhá kolmá k ploše desky. Druhou možností je, že se tyto drážky vyfrézují stopkovou frézou o průměru 4 mm, a to jen v délce odpovídající délce spojky. Tuto variantu volíme, pokud chceme vymezit přesnou vzájemnou pozici spojovaných dílců nebo nechceme, aby na čelní hraně byly viditelné drážky.

Spojky se ukotví do jednoho dílce, a to tak, že se zasunou (v případě průběžné drážky) nebo zaklapnou do drážky v hraně a na ně se naklapne druhý dílec. Spojky prvního typu (se západkami na obou stranách profilu) umožňují obě možnosti ukotvení, spojky druhého typu (se západkou na jedné straně profilu) umožnují prvotní ukotvení pouze zasunutím, tudíž je lze použít jen pro dílce s průchozí drážkou.

Systém je určen pro fixní, tedy nerozebíratelné spoje. Chceme-li zvýšit pevnost spoje, můžeme do něj před sražením aplikovat lepidlo. V takovém případě není nutné používat stahováky nebo ztužidla. Tuto roli zastanou spojky.

Montáž za několik sekund

Další letošní novinkou v kategorii spojovacího kování pro montáž bez nářadí je systém určený pro spojování korpusů zásuvek, založený na principu mechanického ukotvení v materiálu.

Systém se skládá z kovových CC konektorů pro připojení boků k čelu zásuvky a z plastových RPC konektorů pro zajištění boků k zádům zásuvky. CC konektor, opatřený na dříku závitem a na konci plochým zobáčkem, vyžaduje otvor o průměru 5 mm v hraně boku a otvor o průměru 8 mm v ploše čela. Předmontáž konektoru do boku se provádí buď zalisováním pomocí stroje, nebo ručním zašroubováním. Koncový zákazník pak zásuvku sestaví bez použití nářadí. Nejdříve připojí boky k čelu tak, že v šikmé poloze zasune konce konektorů do otvorů v čele (položeném na vodorovné ploše) a boky zvedne do polohy kolmé k čelu. Tím se zobáčky na konci konektorů zaklesnou do materiálu na vnitřní straně otvoru, čímž dojde k jejich ukotvení.

Do drážek v bocích a čele zasune dno a nasadí záda, která zapadnou do příčných drážek na konci boků. V poslední fázi zafixuje boky vůči zádům plastovými RPC konektory, které zasune do otvorů o průměru 5 mm vyvrtaných v zádech. Celá montáž zásuvky trvá jen několik sekund. Systém umožňuje i zpětnou demontáž.

Spolu s tímto spojovacím kováním představil výrobce také prototyp nábytkové úchytku pro beznářaďovou montáž. Úchytka je opatřena již dříve představeným kotevním systémem, který se zasune do otvoru o průměru 8 mm, zatlačením se roztáhne a tím se v otvoru ukotví. Otvor není průchozí, neboť úchytka se nezajišťuje šroubem, takže zadní strana čela zásuvky je hladká a umožňuje např. bezproblémovou integraci zásuvkových vložek.

Kontakty na vyžádání

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina