aktuality

Vyplatí se malým a středním podnikům digitalizovat výrobu?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Letošní LIGNA v Hannoveru jednoznačně potvrdila dlouhodobý vývoj v dřevozpracujícím průmyslu směrem k digitalizaci, automatizaci a robotizaci, a to bez ohledu na velikost firmy. S tímto trendem korespondují i výsledky průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) k tématu digitalizace průmyslu. Průzkum se týkal průmyslu obecně, nikoli tedy jen průmyslu dřevozpracujícího.

Zatím jen 10 % malých a středních podniků (MSP) má podle výsledků tohoto průzkumu plně automatizovanou výrobní linku. Avšak čtvrtina firem plánuje do 5 let robotizovat výrobu, ovšem největší brzdou pro jejich digitalizaci se stává nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla. Do automatizace a robotizace zatím investuje 22 % MSP.

66 % podnikatelských subjektů si dokáže pod pojmem Průmysl 4.0 představit konkrétní činnost, nejvíce si tento pojem spojují s automatizací a robotizací. Konkrétní příklady představ o pojmu jsou např. cesta ke zjednodušení procesu a větší efektivnosti, zavedení technologií pro řízení a optimalizaci výroby, propojení technologie s chytrým řešením, dálkový přenos dat apod.

„Firmy se v oblasti vnímání Průmyslu 4.0 neskutečně rychle posouvají a učí. Svou roli sehrávají jak média a odborné akce, tak nezbytnost zavádět nové technologie a zapojení se do dodavatelských řetězců. Zatímco ještě před pár lety byl pojem Průmysl 4.0 brán spíše jako marketingový koncept, dnes je vše, co je spojené s pojetím 4.0, bráno jako přirozený přechod do digitální epochy,“ tvrdí místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

34 % firem je schopno sledovat data o všech fázích výrobního procesu přes webové/mobilní aplikace. České společnosti s obratem do 30 mil. Kč mají lepší přehled o svém podnikání, a to formou nějaké webové či mobilní aplikace. Je třeba mít na paměti, že digitalizovat menší firmu je vždy méně náročné, ale i tak je to velmi překvapivý, a hlavně pozitivní výsledek.

Podnikatelské subjekty v průmyslu mají již plně automatizováno zhruba 10 % výrobních linek. České podniky se vyznačují nadstandardními schopnostmi automatizovat výrobu, zejména pak společnosti z automotive segmentu.

Z průzkumu ale vyplývá, že zejména menší společnosti nemají kapitál na plně automatizované výrobní linky nebo jim zavedení plné automatizace nedává technologicky či ekonomicky smysl.

26 % firem plánuje v následujících pěti letech robotizovat svoji výrobu, výrazně více firmy s obratem nad 30 milionů Kč.

26 % podnikatelských subjektů v průmyslu vidí jako překážku digitalizace jejich podnikání nedostatečně kvalifikovanou pracovní sílu. Investice do digitálních dovedností zaměstnanců proto začíná být velkým tématem. Podnikatelé se domnívají, že právě kvalitní vzdělání zaměstnanců může přinést v dlouhodobém horizontu úspěch. Oproti minulým obdobím je tak digitální vzdělání novou potřebou nejen českých podniků.

Jen pro zajímavost: Více než 50 % návštěvníků letošní Ligny v Hannoveru hodnotilo význam Průmyslu 4.0 jako vysoký až velmi vysoký. Asi 40 % z nich buď modernizuje stávající strojní zařízení, nebo uvažuje o koupi nových strojů, aby mohli využívat výhody technologií Průmysl 4.0.

Ilustrační foto

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina