aktuality

Nová drevená zvonica oživila historický zvon

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavbu drevenej zvonice s kamennou kaplnkou realizovala Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trnové (mestská časť Žiliny). Prevzala tak zodpovednosť za celý projekt, jeho financovanie a realizáciu prostredníctvom správcu farnosti Róberta Krajčíka.

Výstavbu podporili cez Program Interreg V.-A Poľsko – Slovensko  2014 – 2020 so zameraním „Rozzvoňte pohraničie – Rozdzwónmy pogranicze“. Stavba je vyvážením projektov v Poľsku, tam do nich zahrnuli obnovu dvoch kaplniek v poľskej obci Rajcza. Program pre SR zabezpečil financovanie vo výške 96 tis €. Fondy EÚ pokrývajú 85 % nákladov z investičnej sumy 113 tis. €.

Projektantom stavby je ateliér VAN JARINA Architecture & Design Bratislava. Projekt vypracoval Ing. arch. Ivan Jarina bezodplatným vyhotovením projektovej dokumentácie. Pylóny drevenej zvonice sa týčia nad obcou vo svahovitom teréne. Kamenný múrik vytvoril kamennú pätku, v ktorej sú ukotvené drevené pylóny. Na vrchu sú ukončené stanovou strieškou s plochou 13,5 m² pokrytou poplastovaným plechom. Na samom vrchu je oceľový dvojkríž a tým dosahuje objekt zvonice celkovú výšku 19 metrov.

Popri kamenných základoch je hlavným dominantným prvkom zvislá konštrukcia z lepeného lamelového dreva, vytvorená troma spojenými pylónmi. Zbiehajú sa do spojenia v polovici konštrukcie. Pri samotnej montáži realizačná firma posilnila konštrukciu dvoma prídavnými prstencami prekrytými drevenou spojkou, aby odolali prírodným podmienkam. Tvar konštrukcie tvoria 3 oblúkové lepené lamely rovnakého tvaru. Vyrobil ich dodávateľ LATTI – Extra Spol. vo svojich dielňach v Komárne. V hotovom stave konštrukciu prevážali v celku na ťahači. Na vrchu zvonice je konštrukcia stolice z dubového dreva pre zavesenie zvona. Vrch celej konštrukcie chráni drevená strieška. Vrchné rozkročenie umožňuje upevniť obnovený historický zvon s hmotnosťou 45 kg, ktorý bol pôvodne odliaty v roku 1924. Po zbúraní starej zvonice v roku 1977 zvon zmĺkol a potreboval generálnu úpravu. Okolo upevnenia a stabilizovania pylónov konštrukciu vytvorili zalomenú strechu na tri strany s plochou 60 m² nadväzujúce na obloženú fasádu kaplnky.

Pod pylónmi vytvorili kamennú kaplnku. Výšku obmedzuje priestor pod spojením pylónov 4,8 m, má trojuholníkový tvar s dĺžkou steny 2,8 m. Kaplnke dominuje drevorezba sv. Floriána v životnej veľkosti. Patróna požiarnikov vytvoril podľa legendy terchovský umelec Alojz Mucha. Stavebné práce realizovala firma NOVYS s.r.o. Žilina. Termínom dokončenia a slávnostného vysvätenia zvonice s kaplnkou bol sviatok sv. Floriána (4. mája), ktorého sa osobne zúčastnil aj rímsko-katolícky biskup pre ozbrojené zložky SR (vrátane hasičov a záchranárov) František Rábek.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina