aktuality

Rodinné firmy překonaly další vrchol k podpoře českých podnikatelů

Ilustrační foto
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dnem 13. května 2019 se Česká republika zařadila mezi státy, kde jsou jasně definovány rodinné firmy. Vláda svým usnesením schválila definici rodinného podnikání.

Základ schválené definice připravila do schvalovacího procesu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) již na konci roku 2017. Myšlenka vytvoření definice vznikla v asociaci postupně v návaznosti na výzvu Evropského parlamentu a byla hlavním cílem práce na poli podpory rodinného podnikání v posledních třech letech.

Definice rodinného podnikání:

„Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost“.

1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svou prací nebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, zastupuje ji opatrovník.

Proč se vyspělé země zabývají intenzivně rodinným podnikáním?

• Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Rodinné podnikání má pevné a mimořádně důležité místo v české i evropské ekonomice. Podle dat evropské federace EFB, která od roku 1997 reprezentuje zájmy evropských rodinných společností, vytváří právě rodinné firmy v průměru 40 – 50 % pracovních míst v evropském soukromém sektoru.

• Díky vyššímu poměru vlastního kapitálu mají větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace. To zásadně podporuje stabilitu celkového hospodářství.

• Jsou schopné se rychle přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí.

• Hrají zásadní úlohu v regionálním rozvoji, vytvářejí trvalá pouta se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a místními komunitami.

• Vykazují vysokou míru poctivosti a originální firemní kultury.

• Jsou nejlepšími příklady v oblasti společenské odpovědnosti firem včetně aktivní péče o životní prostředí, ve kterém firmy dlouhodobě působí.

• Rodinné firmy a farmy přispívají k prevenci vylidňování venkova a jsou nositeli původních produktů.

• Rodinné podniky spojuje ochota přinášet oběti a pocit odpovědnosti vůči zakladatelům a těm, kteří podnik převezmou.

Více na www.amsp.cz

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina