aktuality

Posledná rozlúčka s bývalým riaditeľom školy

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Žiaci a učitelia SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves odprevadili na poslednej ceste bývalého riaditeľa školy PaedDr. Milana Vargu.

Vyučovať prišiel, keď škola mala názov Stredná priemyselná škola drevárska a bola jedinou na Slovensku, ktorá vychovávala stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre nábytkárstvo. Od roku 1966 vyučoval matematiku a občiansku výchovu. Školu v tom období viedol praxou uznávaný odborník Ing. Ján Tomášik (1973 – 1990) a brilantne pokračoval v jeho úsilí. Obdobie bolo pre odborné školstvo veľmi búrlivé a prinášalo neočakávané zmeny.

Od 1. februára 1990 bol zástupcom riaditeľa školy, od 1. augusta 1991 riaditeľom školy. Pričinil sa, aby škola začala vzdelávať aj umelecké výtvarné smery (1994) a v širokom rozmere rozširovala odborné zameranie vzdelávania. Uvádzal do praxe ďalšie pripravované reštrukturálne zámery. Škola sa pripravovala na oslavu storočnice (vznikla v roku1899) a prispel k spracovaniu jej histórie a vydaniu reprezentatívnej publikácie. Učebné osnovy škola prispôsobovala výlučne potrebám výrobných závodov. Na požiadavky výrobcov sa od školského roku 1967/68 zamerali aj na vyučovanie čalúnnictva a dekoratérstva. Pričlenením učební a dielní SOU Spišská Nová Ves dostala názov Združená stredná škola drevárska Spišská Nová Ves (2007). PaedDr. Milan Varga bol riaditeľom školy do 1. februára 2008.

So školou bol spätý 42 rokov, z toho 18 rokov s jej vedením a rozvojom. Hoci bol potom na zaslúženom dôchodku, občas sa zastavil v areáli školy a zaujímal sa o ďalšie dianie „Drevárky“. Zomrel vo veku 75 rokov po ťažkej chorobe.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina