aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – květen 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2019). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 4/2019

• ČSN EN ISO 22315 (01 2319) • Ochrana společnosti – Hromadná evakuace – Pokyny pro plánování
• ČSN EN ISO 22397 (01 2340) • Ochrana společnosti – Pokyny pro ustanovení partnerských dohod
• ČSN ISO 129-1 (01 3130) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
• ČSN ISO 129-5 (01 3130) • Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí
• ČSN EN ISO 6413 (01 3228) • Technická dokumentace produktu – Znázornění drážkování a ozubení
• ČSN EN 1459-2+A1 (26 8804) • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením
• ČSN EN ISO 24134 (26 8851) • Motorové vozíky – Další požadavky na automatické funkce vozíků
• ČSN EN ISO 8666 (32 0801) • Malá plavidla – Základní údaje
• ČSN EN ISO 11192 (32 0881) • Malá plavidla – Grafické značky
• ČSN EN ISO 12215-1 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát
• ČSN EN ISO 12215-2 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 2: Materiály – Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály
• ČSN EN ISO 12215-6 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily
• ČSN EN ISO 12215-8 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 8: Kormidla
• ČSN EN ISO 12215-9 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 9: Přívěsky trupu plachetnic
• ČSN EN ISO 12216 (32 2212) • Malá plavidla – Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost
• ČSN EN 60669-1 ed. 3:2018 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky (oprava 1)
• ČSN EN 60669-1 ed. 2 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky
• ČSN EN 60669-1 ed. 2:2019 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A1)
• ČSN EN 60669-1 ed. 2:2019 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z2)
• ČSN EN 16925 (38 9215) • Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení – Navrhování, instalace a údržba
• ČSN EN 13565-2 (38 9221) • Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
• ČSN EN 1910 (49 2122) • Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení rozměrové stálosti
• ČSN EN ISO 11296-3 (64 6420) • Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
• ČSN EN 927-6 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody
• ČSN EN ISO 4628-1:2016 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém označování (oprava 1)
• ČSN EN 1279-5 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Výrobková norma
• ČSN EN 1279-5+A2:2010 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Hodnocení shody (změna Z2)
• ČSN EN 1279-6 (70 1621) • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky
• ČSN EN ISO 22477-1 (72 1008) • Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku
• ČSN EN 13892-9 (72 2482) • Zkušební metody potěrových materiálů – Část 9: Rozměrová stálost
• ČSN EN 12691 (72 7646) • Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu
• ČSN EN 17190 (72 7660) • Hydroizolační pásy a fólie – Index odrazivosti slunečního záření
• ČSN 73 0040 (73 0040) • Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
• ČSN EN 15254-4 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce
• ČSN EN 384+A1 (73 1712) • Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty
• ČSN EN 16929 (73 1785) • Zkušební metody – Dřevěné stropy – Stanovení vibračních vlastností
• ČSN 73 7029 (73 7029) • Odrazová zrcadla
• ČSN EN 1794-1 (73 7061) • Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu
• ČSN EN 13310+A1 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 16232:2014 (91 4108) • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 16232+A1 (94 3459) • Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti
• ČSN EN 16232:2014 (94 3459) • Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti (změna Z1)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina