školy

Československá soutěž studentských prací Cena prof. Jindřicha Halabaly

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

O významu designu pro každodenní život není třeba diskutovat. Je ale nesmírně těžké a současně důležité vychovat profesionály, kteří budou společnosti poskytovat krásnou službu – navrhovat pro ně předměty denní potřeby všeho druhu včetně nábytku. Jedním z výchovných nástrojů je pořádání soutěží a výstav. Právě ty totiž mohou ještě více přiblížit design veřejnosti a studentům umožnit konfrontaci svých projektů s konkurencí.

8. listopadu 2018 byla v Brně zahájena výstava studentských soutěžních prací Cena prof. Jindřicha Halabaly. Tento projekt vznikl před 15. lety, když si na Technické univerzitě ve Zvolenu v rámci nábytkářského kongresu připomenuli 100 výročí narození zakladatele nábytkářské pedagogiky, což byl právě tento pán. Jindřich Halabala byl na Slovensku velmi oblíbený zejména kvůli jeho pedagogickým schopnostem a porozumění pro mladou generaci. Z nesmírné úcty k němu proto vznikla iniciativa připomínat tuto osobnost současným studentům a více propojit česko-slovenské vysoké školství v nábytkářském oboru. Jako efektní a efektivní nástroj vznikla bilaterální soutěž studentských prací. V její organizaci se ob rok střídá Technická univerzita ve Zvolenu s Mendelovou univerzitou v Brně.

V posledních dnech ještě v naší společnosti doznívají oslavy 100letého výročí nezávislosti Československa. Studentská soutěž se k nim může hrdě přihlásit. Výuka nábytkářství v Košicích a později ve Zvolenu fungovala v době Československa pro obě země a toto jediné pedagogické zařízení tohoto druhu vychovalo stovky odborníků pro Československý nábytkářský průmysl.

Dnes můžeme hrdě prohlásit, že česko-slovenská soutěž je projekt, který nemá v Evropě obdoby. Za 14 let své existence se totiž vyprofilovala z původně bilaterální akce do podoby atraktivní události, na které se letos podílelo 14 univerzit a 7 středních škol. Zájem studentů daleko přerostl hranice Česko-Slovenska, jedna práce dorazila až z USA.

Soutěž je dnes už neodmyslitelnou platformou konfrontace úrovně jednotlivých prací studentů a během svého vyhodnocování skýtá i pro pedagogy možnost výměny svých cenných zkušeností a názorů. Dále je neodmyslitelným posláním soutěže kultivace veřejnosti a zvýšení jejího zájmu o design, protože výsledky soutěže jsou vždy veřejně prezentovány formou výstavy.

Letos našla výstava atraktivní umístění v Místodržitelském paláci, který spadá pod správu Moravské galerie. Z 264 přihlášených projektů bylo v prvním kole elektronicky posouzeno a vybráno 139 závěrečných a semestrálních prací z oblasti nábytkového a interiérového designu. Historicky se jednalo o vůbec největší výstavu studentských prací na našem území. Studenti mohli svoje výsledky předvést skutečně v tom nejdůstojnějším prostředí, hned vedle děl takových velikánů, jako je Josef Šíma nebo autoři objektů středověkého umění.

Barokní sál paláce „praskal během vernisáže ve švech“ a ozdobila ho svojí účastí i paní rektorka Mendelovy univerzity prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD.

Jindřich Halabala a Brno

Jindřich Halabala je nepřehlédnutelnou osobností historie Brna. Ve spojení s ikonickou firmou Spojené UP závody pozitivně ovlivňoval prvorepublikové domácnosti i veřejné interiéry. Jeho nábytek jsme mohli dokonce vídat i ve starých filmech. Byly to stavebnicové systémy, nábytek z ohýbaných trubek nebo čalouněné produkty, na svoji dobu velmi odvážná řešení funkčního zařízení, které bylo dostupné všem. Některé vybrané prvky dnes opět vyrábí na základě smlou­vy s dědici firma Modernista. Jindřich Halabala je ale spojen i s Výzkumným a vývojovým ústavem nábytkářským VVÚN (po revoluci bohužel zrušeným), který zajišťoval technický servis nábytkářským subjektům v celé zemi.

Brno bylo vždy vnímáno jako „bašta nábytkářství“. Tato tradice začala vznikem firmy Spojené UP závody, po 2. světové válce tu vedle VVÚN sídlila generální ředitelství Oborového podniku Nábytek Brno a VHJ Nábytkářský průmysl Brno, konaly se zde největší nábytkové výstavy v rámci MVSZ a tzv. Kontraktačních výstav. Byla zde i excelentní instituce Designcentrum České republiky, kterou bohužel v roce 2007 odborníci z ministerstva zrušili jako nadbytečnou. Po rozdělení Československa vznikl v rámci Mendelovy univerzity v Brně na Lesnické a dřevařské fakultě Ústav nábytku, designu a bydlení a mohl zajistit studium oborů, které zůstaly ve Zvolenu. Byl to velmi významný až hrdinský počin, protože tato výuka mohla vzniknout i na jiné škole. Nejsem si jista, jestli se zakladatelé vůbec dočkali příslušného vděku. I proto si soutěž Cena prof. Jindřicha Halabaly klade za cíl opět zesílit vnímání významu Brna v souvislosti s designem a nábytkářstvím.

Co se týče kvality soutěže, tak ta v žádném případě nepokulhávala za kvantitou, právě naopak. Přehlídka 139 prací ve formě posterů, modelů či funkčních prototypů byla skutečně ohromující. Komise měla doslova „plné ruce práce“. Soutěž byla totiž „nabita“ kvalitními projekty. Při hodnocení byl dbán zřetel zejména na inovativnost, funkčnost byla vnímána automaticky. Komise udělila maximální množství cen a ocenění, ale všichni bohužel zvítězit nemohli.

Nezbývá než poblahopřát všem oceněným studentům k jejich úspěchům, ale ocenit i odvahu těch ostatních. Je to dobrý trénink do života. Přejeme zejména nejvyšším ročníkům, aby měli dost příležitostí uplatnit svůj talent v praxi pro dobro nás všech a s ostatními studenty se určitě setkáme v rámci 15. ročníku soutěže ve Zvolenu.

Výsledky soutěže

Kategorie Design nábytku – závěrečné práce
Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly získala Lucie Černochová z Mendelovy univerzity v Brně za Chenille sofu. Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
Ocenění získali:
•    Design sedacího nábytku – židle STAIR, Andrej Kmeť (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), vedoucí pedagog doc. MgA. Martin Surman, ArtD. Student získal i speciální ocenění instituce „Národní centrum nábytkového designu”
•    Memo, Dominika Sirná (Mendelova univerzita v Brně), vedoucí pedagog doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. Studentka získala i speciální ocenění instituce – firmy Lebon  
•    Svietidlo Livello, Andrea Bišťanová (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava), vedoucí pedagog doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.
•    Set světelných objektů, Lucie Koudelková (České vysoké učení technické v Praze), vedoucí pedagog: Prof. akad. arch Jan Fišer
•    Interiérové svítidlo Lucem Separat, Klára Němečková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), vedoucí pedagog doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Speciální ocenění získali:
•    Gramofon Lucio Lowryo, Ernest Marko (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave), vedoucí pedagog Doc. Ferdinand Chrenka
•    KON RAO, Oleksandra Bakushina (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave), vedoucí pedagog doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.
•    Speciální ocenění firmy Plastia s.r.o. – židle Beleaf, Šimon Kern (FUD UJEP), vedoucí pedagog Prof akad. arch Jan Fišer

Kategorie Design nábytku – klauzurní práce
Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly získala Klára Němečková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za křeslo Bloom. Vedoucí pedagog doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Ocenění získali:
•    Židle Hayas, Marek Hrabec (Mendelova univerzita v Brně), vedoucí pedagog doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. a Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
•    Workframe, Matyáš Kočnar (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), vedoucí pedagog Jan Němeček
•    One Elbow, Tereza Němcová, Kamila Vyoralová (Mendelova univerzita v Brně), vedoucí pedagog doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. a Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
Speciální ocenění organizace „Klastr českých nábytkářů” získala Michaela Lepková (Mendelova univerzita v Brně) za návrh nábytkového prvku do dětského pokoje, vedoucí pedagog doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Speciální ocenění organizace „Centrum transferu technologií” získal Filip Dočkal (Mendelova univerzita v Brně) za Rexta, vedoucí pedagog Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Speciální ocenění Primátora města Brna získala Veronika Polehlová (Mendelova univerzita v Brně) za stolní lampu KVE, vedoucí pedagog doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. a Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

Kategorie Design interiéru – závěrečné práce
Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly získala Adéla Bačová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za design víceúčelové modulární stavby – Lighthouse Koma, vedoucí pedagog doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Ocenění získala Vanda Smreková z Technické univerzity ve Zvolenu za práci Biofília v priestore – ESET Virus Lab, vedoucí pedagog Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Kategorie Design interiéru – klauzurní práce
Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly získala Pavlína Mojská ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě za práci Cvernovka – Loftový byt, vedoucí pedagog doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Ocenění získali:
•    Návrh restaurace v industriálním stylu, Ondřej Hojgr (Mendelova univerzita v Brně), vedoucí pedagog doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. Student získal i speciální ocenění firmy ATAK
•    Futurodomček 2x2x2m, Pavol Soukal, Šimon Galanský, Viktor Tabiš (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave), vedoucí pedagog doc. Miroslav Debnár

Kategorie Design nábytku a interiéru – střední školy
Ocenění získala Veronika Balogová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň za kavárnu v kontejneru, vedoucí pedagog Mgr. et BcA. Lenka Lišková.
Speciální ocenění firmy HON a.s. získal Ondřej Mandok za návrh podkrovního bytu z AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké školy a Základní umělecké školy, s.r.o., vedoucí pedagog: Ing. Iva Lukšová, Ph.D.
Speciální ocenění firmy CENTERSOFT s.r.o. získali Michael Brenndörfer, Jakob Dornhofer, Moritz Lechner ze Salzburg University of Applied Sciences za práci you can also sit comfortably, vedoucí pedagog Ulrike Szigeti.

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta  Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina