reportáže

Na Slovensku pribudol nový prírastok do veľkej medzinárodnej rodiny Remmers

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzercia

Náterové systémy od nemeckého výrobcu farieb a lakov Remmers sú vo svete povrchovej úpravy dreva zvučnou a spoľahlivou značkou, na ktorej pozadí stojí silný rodinný podnik. Ani pre slovenských spracovateľov dreva nie sú nátery od tohto overeného producenta so sídlom v severonemeckom Löningene žiadnou neznámou. Novinkou však je, že do veľkej medzinárodnej rodiny Remmers pribudol nový člen – dcérska spoločnosť na Slovensku Remmers s.r.o. O jej víziách a plánoch do budúcnosti sme sa porozprávali s Ing. Jánom Svocákom, pod záštitou ktorého celý projekt na Slovensku nadobudol konkrétne rozmery.

Drevu a jeho povrchovej úprave sa venujete už takmer 20 rokov. Akú víziu a budúcnosť má drevo ako stavebný materiál?
J. S.: Drevo ako materiál dnes nadobúda význam strategickej suroviny. Kvalitného materiálu je nedostatok a jeho cena neustále stúpa. Dnes môžeme bez väčších výhrad povedať, že drevo ako prírodný materiál sa považuje za istý druh luxusného tovaru, najmä pokiaľ hovoríme o masívnom alebo lepenom dreve. Aj preto sa na trhu tešia obľube veľkoplošné materiály na báze dreva, ktoré sa snažia tento materiál napodobniť, nahradiť, čím sa stáva lacnejší a cenovo dostupnejší.

V súčasnosti sme svedkami trendu návratu k prírodným materiálom. Dôvodom sú ich jedinečné vlastnosti a nemožnosť úplne nahradiť ich autentickosť. Drevo vykazuje pozitívnu bilanciu CO2, optimálny pomer medzi pevnosťou a hustotou, má veľmi pozitívny vplyv na ľudskú činnosť, je schopné regulovať vlhkosť, je dobrým tepelným izolátorom, atď. A hoci je kvalitné drevo nedostatkovým tovarom, pri rozumnom zaobchádzaní je to nevyčerpateľná surovina. Ak ju správne zhodnotíme a ošetríme vhodnou povrchovou úpravou, získame z dreva produkty s výbornou funkčnosťou a dlhodobou životnosťou.

V čom vidíte rozdiel medzi možnosťami, ktoré mali stolári v oblasti povrchovej úpravy dreva pred dvadsiatimi rokmi a teraz?
J. S.: Rozdiel je jednoznačne v šírke ponuky a kvalite materiálov. Ďalším rozdielom je dostupnosť ako aj priaznivejšia cenová hladina materiálov. Ale najvýznamnejší rozdiel vidím v poradenstve a servise dodávateľských firiem povrchových úprav.

Kam sa povrchová úprava dreva za posledné obdobie posunula a aký je aktuálny trend?
J. S.: Každé obdobie prináša so sebou produkty a riešenia podľa najnovších poznatkov a technologických možností. Zároveň je každé obdobie typické svojimi aktuálnymi trendmi. V praxi to znamená, že aj keď je všeobecne známe, že napr. oleje majú v porovnaní s lakmi nižšiu odolnosť, trend prirodzenosti a ekológie uprednostňuje oleje pred lakmi.

Veľmi silným aktuálnym trendom je individualizmus. Ten so sebou prináša potrebu odlíšiť sa, avšak aj zvýšené náklady pri vývoji a výrobe neštandardných riešení.

Niektoré myšlienky a potreby prichádzajú zo strany spracovateľov či konečných používateľov, iné zas zo strany výrobcov lakov alebo surovín. Jednoznačným ukazovateľom, či má daná myšlienka aj praktický význam, je používanie produktov v praxi. Nie každý perfektne marketingovo odprezentovaný produkt má totiž aj reálne uplatnenie v praxi. Inovácie sú vždy potrebné, avšak dôležitá vec je ich spoľahlivosť. Takmer každý nový produkt, nová myšlienka sa stretáva s mnohými problémami. Až ich odstránenie a vyladenie produktu mu dávajú reálnu šancu uspieť.

Kam sa posunuli stolári a drevospracovatelia?
J. S.: Stolári si dnes veľmi dobre  uvedomujú, že výrobok musí nielen dobre vyzerať, ale musí byť aj dlhodobo funkčný. Z tohto dôvodu sa radi vzdelávajú aj v možnostiach povrchovej úpravy dreva. Okrem toho vždy ocenia vedľa seba spoľahlivého a najmä kompetentného partnera, ktorý im poradí, usmerní ich, navrhne produktovú skladbu, prípadne vhodné alternatívy a zároveň dohliadne na samotný priebeh výroby. Skrátka, potrebujú partnera, ktorý bude bdieť nad bezproblémovým chodom ich lakovne.

Mnohé firmy v ostatnom období investovali nemalé finančné prostriedky do lakovní, ako aj do zariadení na povrchovú úpravu. Už neplatí, že stolár je hrdý len na svoju remeselnú zručnosť, ale na celkový dizajn, prevedenie výrobku a v neposlednom rade aj na povrchovú úpravu.

Na trhu je v súčasnosti obrovské množstvo produktov od najrôznejších výrobcov aj v prémiovej kvalite. Aký potenciál vidíte v značke Remmers na slovenskom trhu?
J. S.: Značka Remmers je v celoeurópskom regióne veľmi silne etablovaná značka so širokým portfóliom produktov (nielen) na povrchovú úpravu dreva. Slovenský zákazník si vyberá dodávateľa podľa svojich preferencií, ktorými sú dostupnosť, servis, kvalita materiálov, dodávky od jedného dodávateľa a v neposlednom rade hrá nezanedbateľnú rolu aj cena.

Remmers v sebe ponúka všetky atribúty plnohodnotného dodávateľa produktov pre výrobcov okien, dverí, nábytku, podláh, drevostavieb atď. Značka Remmers je už dnes na Slovensku pomerne výrazne rozšírená cez svojich predajných partnerov a dlhodobým cieľom je stať sa najsilnejším hráčom na slovenskom trhu v dodávkach materiálov na povrchovú úpravu dreva pre remeselníkov, priemysel ako aj konečných spotrebiteľov.

Čím sú špecifické produkty vašej značky?
J. S.: Špecifikom našej značky je predovšetkým šírka sortimentu, alternatívy produktov a ich dlhodobá životnosť. Jednoznačne sú odlíšené produkty pre profesionálov a konečných zákazníkov.

Ďalším špecifikom je výrazný príspevok k životnému prostrediu a výroba produktov z obnoviteľných surovín, čo síce navonok nie je možné hneď pocítiť, ale z dlhodobého hľadiska tým výrazne prispievame k šetreniu životného prostredia. Za zmienku stojí celý rad produktov Remmers eco, ktorý sa trvalo rozširuje.

Významným prínosom je filozofia používania biocídov v produktoch. V tomto smere jednoznačne zastávame a presadzujeme názor, že biocídy je potrebné používať len v najmenej nevyhnutnej miere a iba tam, kde je to skutočne nutné. Koniec koncov trend v tejto oblasti je biocídy z používania postupne úplne vylúčiť.

Myslíte si, že slovenský trh je výrazne odlišný v oblasti požiadaviek na povrchovú úpravu dreva oproti iným, napr. stredoeurópskym trhom?
J. S.: Z mojej dlhoročnej skúsenosti môžem povedať, že slovenský zákazník, ktorý lakuje, je naozaj náročný zákazník. Konkrétne napr. vo výrobe okien je kvalita dosahovaných povrchov na úrovni nábytkových plôch. Nikde inde v Európe som sa s takýmto trendom a takýmito požiadavkami nestretol.

Čo viete ponúknuť vašim potenciálnym zákazníkom, aby sa rozhodli používať práve náterové systémy od firmy Remmers? Akú pridanú hodnotu im viete ponúknuť?
J. S.: Dovolím si tvrdiť, že zákazník spolupracuje s tým, komu plne dôveruje, kto mu je schopný pokryť jeho požiadavky a zabezpečiť mu pokojný spánok v oblasti povrchovej úpravy.

Našou silnou stránkou je určite tím ľudí, ktorí perfektne rozumejú drevu, povrchovej úprave a so zákazníkmi nekomunikujú len v kancelárii pri káve, ale priamo v lakovni hľadajú spoločne optimálne riešenia.

Zákazníkom ponúkame prémiovú nemeckú značku so silným rodinným zázemím v atraktívnych cenových reláciách. Naším cieľom nie je len predávať, ale najmä slúžiť – byť nablízku, poradiť, zvoliť správny systém, navrhnúť alternatívy. Objednávky od zákazníkov sú potom už len prirodzeným zhmotnením dôvery k nám.

Čo je podľa vás alfou a omegou úspešnej firmy?
J. S.: Možno to bude znieť ako klišé, ale jednoznačne sú to ľudia. Ak máte okolo seba ľudí, ktorým dôverujete a oni dôverujú vám, nie je potrebných mnoho slov. Spolupracovníkov netreba kontrolovať, ale viesť.

Často počúvame, že práca s ľuďmi je ťažká, že porozumieť ľuďom je náročné. Platí však, že čokoľvek v živote robíme, robíme to s ľuďmi a pre ľudí. Vedenie firmy musí svojím ľuďom naozaj rozumieť, byť s nimi, rozpoznať ich silné aj slabé stránky a podporovať ich, a to nie len naoko, ale úprimne. Zdieľať s nimi úspech aj ťažkosti.

Dobrý produkt je, samozrejme, spoluautorom úspechu. Ale dnes už naozaj nemožno povedať, že by kvalita produktov od rôznych výrobcov bola dramaticky rozdielna. Všetko sa to láme na ľudskom prístupe, ústretovosti, spoľahlivosti, dôvere a v neposlednom rade na kompetentnosti a odbornosti.

Prajem preto nášmu novopečenému prírastku na Slovensku vo veľkej medzinárodnej rodine Remmers, aby bol úspešnou firmou. Našou najväčšou odmenou budú dobré a korektné vzťahy, spokojní zákazníci, zrealizované projekty, dobré referencie – a to všetko s tímom ľudí, ktorým nechýba odhodlanie ani chuť pracovať. Lebo nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.

Kontakt:

Remmers s.r.o.
tel.:+421 919 439 555
e-mail: jsvocak@remmers.de
www.remmers.sk

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina