výstavy

Pozoruhodné stroje prinesú nové možnosti opracovania dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Po zaradení veľtrhu LIGNUMEXPO – LES do kalendára podujatí Európskej federácie výrobcov drevoobrábacích strojov EUMABOIS (v roku 2006) prešiel na dvojročnú periodicitu. Za dvojročné obdobie umožní výskum a vývoj drevárskych technológií finalizovať hotové výstupy do podoby, aby okamžite prinášal výhody vo výrobnej sfére a pri odbyte produkcie. Dvojročný cyklus odborných prehliadok pre odvetvie spracovania dreva na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre tak stabilizovalo počet vystavovateľov.

Expozície v troch halách

Na 21. ročníku medzinárodného veľtrhu strojov, zariadení a materiálov LIGNUMEXPO 2018 (18. – 21. septembra 2018) doteraz potvrdilo účasť 160 vystavovateľov – s technológiami z Nemecka, Rakúska a Talianska a s expozíciami strojov a zariadení krajín V4 z Českej republiky, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. Obsadia plochu 12 tisíc m2 v pavilónoch A, B, F a na priľahlej voľnej ploche E.

So špičkovými svetovými technológiami sa slovenské firmy oboznámia cez inovácie formou rozsiahlych expozícií svojich zastúpení: Italcomma Slovakia, s.r.o., Žilina , Excellent CD, s.r.o., Zvolen, Felder Group SK, s.r.o., Zlaté Moravce, Král, s.r.o., Žilina, Wood Mizer Danubia, s.r.o., Komárno, Centroglob, s.r.o., Košice.

Na voľnej ploche budú tradične umiestnené najmä lesnícke expozície: ukážky techniky ťažby, logistiky, dopravy a prípravy guľatiny pre spracovanie v piliarskych závodoch a samozrejme aj ukážky samotného porezu a efektívneho spracovania guľatiny.

Sprievodný odborný program

Veľtrh LIGNUMEXPO – LES 2018 prinesie nové poznatky pre odborných návštevníkov aj formou sprievodného programu. Odborné semináre pripravila agentúra Gregor a spol. Bratislava a prednášky smerujú výlučne do odvetvia spracovania dreva a výroby nábytku.

Semináre sa konajú v Konferenčnej miestnosti medzi halami A a B od 9:00 do 12:00. Prístup na seminár – bez poplatku – majú odborní pracovníci z firiem, odborníci pozvaní vystavovateľmi, študenti stredných a vysokých škôl z drevárskeho odvetvia.

Obsah seminára 19. 9. 2018 je rámcovaný témami: Nahradí robotizácia priemyslu aj prácu stolárov?

1.    Prehľad o súčasnom stave odvetvia drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku z pohľadu dostatku kvalifikovaných pracovníkov: PhDr. Peter Zemaník – generálny sekretár ZSD SR
2.    Súčasnosť a budúcnosť robotov v drevárskej a nábytkárskej výrobe v SR a s tým spojené benefity a riziká: Ing. Richard Kminiak, PhD. – Dre­várska fakulta Technickej univerzity Zvolen
3.    Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných firiem využitím robotov a CNC strojov: Ing. Karel Krontorád, CSc. – Ústav drevárskych technológií LDF MENDELU Brno.

Odborný seminár 20. 9. 2018 sa koná v rovnakých priestoroch so zameraním: Technológia lakovania v malých prevádzkach lakovní a ochrana životného prostredia a osôb

1.     Technológia lakovania v lakovniach malých firiem (striekacie zariadenia a pištole): Gustav Hájek – DURR Systems
2.    Zdravotné riziká a ochrana zdravia pri práci v lakovniach a zariadeniach na povrchovú úpravu: Ing. Eleonóra Halzlová – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
3.    Filtre a ochranné pomôcky do lakovní: Jiří Neumann – EWAC, s.r.o., České Budějovice

Vyvrcholením odborného programu počas veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2018 bude workshop s panelovou diskusiou, v ktorej sa drevári a lesníci pokúsia hľadať východiská pre ďalšiu spoluprácu (pozri dole). Uskutoční sa v prvý deň veľtrhu – 18. septembra 2018 o 13:00 v pavilóne F. Na tému Quo vadis lesníci a drevári? pozvali organizátori (Zväz spracovateľov dreva SR a LESY SR, š.p.) diskutovať nasledujúcich odborníkov:

  • Ing. Marian Staník a Ing. Tomáš Klouček – LESY SR, š.p.
  • Ing. Igor Patráš a Ing. Milan Benco – Zväz spracovateľov dreva SR
  • Ing. Milan Dolňan – predseda Sloven­skej lesníckej komory
  • Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. – dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen

Stroje ocenia v 6 kategóriách

Vystavovatelia môžu prihlásiť svoje výrobky do súťaže o Cenu veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2018 najneskôr do 14. 9. 2018 za symbolický registračný poplatok 36 €. Odborná hodnotiteľská komisia ich zaradí pre hodnotenie v kategóriách:

1.     Lesné hospodárstvo
2.    Lesnícke stroje a zariadenia
3.    Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva
4.    Ručné stroje a náradie
5.    Technológie a stroje na povrchovú úpravu
6.    Materiály na výrobu nábytku, stavebno-stolárskych a ostatných výrobkov z dreva

Ocenené produkty budú v expozíciách označené diplomom a prihlasovateľ môže využívať ich symbol na ďalšiu propagáciu.

Odborníkom – čitateľom časopisu Drevársky magazín – zabezpečili organizátori veľtrhu LIGNUMEXPO – LES v spolupráci s redakciou Drevársky magazín bezplatný vstup na výstavisko formou vloženej firemnej pozvánky pre predplatiteľov nášho časopisu.

Lesnícko-drevárska spolupráca pokračuje

Aká je úloha lesníkov a drevárov, aby zachovali lesy aj pre potomkov tak, ako to robili naši predchodcovia? Čo môžeme urobiť pre trvalé a dlhodobo udržateľné hospodárenie v lesoch? Aká je úloha a pozícia odborníkov lesníkov i drevárov v odbornej a laickej verejnosti? Prečo je vnímanie laickej verejnosti často v príkrom rozpore s realitou, v ktorej sa naše lesy nachádzajú. Ako sa dá definovať súčasný stav a postavenie lesníckeho a drevárskeho prostredia? Hľadáme spoločné východiská na zlepšenie situácie v prospech všetkých?

Drevo už po stáročia prinášalo na Slovensku osoh takmer do každej rodiny v regiónoch, v ktorých sa inému priemyslu nie veľmi darilo. Dnes by mohlo tiež – a vo väčšej miere, než doteraz.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky považuje rozvoj drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu Slovenska za kľúčovú úlohu, ktorej pozitívne riešenie by bezpochyby prispelo k diverzifikácii slovenského priemyslu a nárast HDP u nás. Modernizácia slovenských drevárskych a nábytkárskych firiem, vedúca k zvyšovaniu produktivity výroby a kvality výrobkov, je nevyhnutnou súčasťou zvyšovania konkurencieschopnosti drevárskeho priemyslu na medzinárodných trhoch, ale aj na Slovensku.

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako fráza, no nielen tí, ktorí poznajú súvislosti, ale aj tí, ktorí sa o drevospracujúci priemysel zaujímajú okrajovo, vidia, že lesnatosť Slovenskej republiky nás predurčuje k tomu, aby sme našu domácu strategickú surovinu dokázali využiť v prosperujúcom odvetví priemyslu. Je množstvo problémov i prekážok, ktoré sa zdajú byť neprekonateľné. Druhou stranou tej istej mince je aj snaha ZSD SR a jeho členských spoločností je pripomínanie dôležitosti a realizácia krokov na zlepšenie postavenia lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku tak, aby sa naplno mohol rozvinúť jeho, ešte stále nevyužitý potenciál.

Aj preto sa v rámci sprievodného odborného programu prestížnej výstavy LIGNUMEXPO – LES v areáli agrokomplex, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. objaví spoločne so štátnym podnikom LESY SR, š.p. v prvý deň veľtrhu – 18. septembra 2018 o 13:00 v pavilóne F pripravovaný workshop lesníkov a drevárov k aktuálnym otázkam nevyhnutnej spolupráce. Rovnako tak bude v rámci výstavy zasadať Lesnícko-drevárska rada, ktorej vznik inicioval ZSD SR a je poradným orgánom ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci pracovných rokovaní sa stretávajú odborníci s praxe i štátnej správy, aby diskutovali a navrhovali riešenia, ktoré pomôžu rozvíjať to najcennejšie, čo u nás máme – spracovanie strategickej suroviny. Ak túto tézu „rozmeníme na drobné“, prepracujeme sa k niekoľkým – z nášho pohľadu – zásadným otázkam:

  • Ako posilniť postavenie lesnícko-drevárskeho komplexu a zabezpečiť efektívne využívanie strategickej suroviny, ktorým drevo na Slovensku je?
  • Čo bude so slovenským drevospracujúcim priemyslom o pár rokov, ak kvôli znižujúcim sa ťažbám bude podiel spracovávanej ihličnatej hmoty neustále klesať?
  • Vláda SR prijala NPVPD SR a k nemu aj akčný plán, ktorý rozpracúva jednotlivé ciele na konkrétne opatrenia. Ako ich chceme realizovať, aby zámery nezostali len na papieri?

Pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud našich lesov a využitie z nich vyťaženého dreva.

Autori: Dr. Anton Mrník, PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com, peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: Dr. Anton Mrník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina