aktuality

Navrhli normy na zrušenie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR každý mesiac zverejňuje prehľad o schválení nových noriem platných na Slovensku. Takúto službu poskytujeme cez tento portál aj výberom noriem dotýkajúcich sa spracovania dreva, realizácie drevostavieb, niektorých všeobecných stavebných predpisov a bezpečnosti pri práci.

ÚNMS SR zverejňuje aj návrhy na zrušenie slovenských technických noriem (STN) pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť a z iných dôvodov. Určuje to na základe § 6 zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zväzy, výskumné pracoviská a niektoré rozhodujúce firmy môžu toto rozhodnutie pozastaviť alebo požiadať o revíziu formou odôvodnených námietok proti zrušeniu STN.

Keďže neboli pripomienky proti zrušeniu STN prostredníctvom Odboru technickej normalizácie – ÚNMS SR, zrušil aj normy, ktoré sa dotýkali uvedeného okruhu výberu noriem v odvetví spracovania dreva:

•    STN 49 0071: Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej bezpečnosti (Norma bola schválená 2. 4. 2000)
•    STN 73 0545: Skúšanie tepelného odporu stavebných dielcov metódou ustáleného tepelného toku (Norma schválená 3. 3. 1970)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina