aktuality

Navrhli normy na zrušenie

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR každý mesiac zverejňuje prehľad o schválení nových noriem platných na Slovensku. Takúto službu poskytujeme cez tento portál aj výberom noriem dotýkajúcich sa spracovania dreva, realizácie drevostavieb, niektorých všeobecných stavebných predpisov a bezpečnosti pri práci.

ÚNMS SR zverejňuje aj návrhy na zrušenie slovenských technických noriem (STN) pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť a z iných dôvodov. Určuje to na základe § 6 zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zväzy, výskumné pracoviská a niektoré rozhodujúce firmy môžu toto rozhodnutie pozastaviť alebo požiadať o revíziu formou odôvodnených námietok proti zrušeniu STN.

Keďže neboli pripomienky proti zrušeniu STN prostredníctvom Odboru technickej normalizácie – ÚNMS SR, zrušil aj normy, ktoré sa dotýkali uvedeného okruhu výberu noriem v odvetví spracovania dreva:

•    STN 49 0071: Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej bezpečnosti (Norma bola schválená 2. 4. 2000)
•    STN 73 0545: Skúšanie tepelného odporu stavebných dielcov metódou ustáleného tepelného toku (Norma schválená 3. 3. 1970)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina