aktuality

Spoločné zasadnutie Drevárskej sekcie ZSD SR a vedenia š.p. LESY SR

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nestáva sa často, ba skôr výnimočne, že na zasadnutie Drevárskej sekcie ZSD SR prijmú pozvanie aj vrcholní predstavitelia strategického partnera, od ktorého členské spoločnosti odoberajú svoju surovinu. Drevárska sekcia Zväzu spracovateľov dreva SR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2018 za prítomnosti Generálneho a Obchodného riaditeľa š.p. LESY SR Banská Bystrica aktuálnu situáciu obchodných vzťahov medzi spracovateľmi dreva a dominantným správcom a obhospodarovateľom lesov na Slovensku.

Prítomní zástupcovia členských spoločností, ktorí sa na zasadnutiach zvyčajne nezúčastňujú až v takom hojnom počte, skonštatovali, že po počiatočnej stabilizácii situácie na začiatku roka, hlavne vďaka podpisu strednodobých zmlúv na dodávku dreva, nastala výrazná disproporcia vplyvom nepredvídateľnej a nesprávnej cenovej politiky š.p. LESY SR.

V období, keď celý stredoeurópsky lesnícky priestor zápasí s lykožrútovou kalamitou smrekových porastov, LESY SR š.p. Banská Bystrica naďalej udržuje neadekvátne vysoké ceny už aj tak problematicky predajného dreva. A pritom nežijeme v uzavretom priestore, musíme predsa rešpektovať vývoj na celoeurópskom trhu. V susednej Českej republike bola kvôli lykožrútovej kalamite vyhlásená mimoriadna situácia a bol odvolaný riaditeľ Lesov ČR pre nezvládnutie preventívnych opatrení pri riešení tejto kalamitnej situácie. Situáciou sa zaoberala česká vláda a osobne aj český premiér a obchodným výsledkom tejto situácie je totálny prepad cien a problematická predajnosť dreva v celom relevantnom stredoeurópskom regióne. Tieto rozhodnutia spôsobujú, že sa začína dovážať lacnejšie kalamitné drevo z ČR na Slovensko, drevo sa hromadí na slovenských skladoch štátneho podniku LESY SR. Pri dnešných neadekvátne vysokých cenách sa kazí kvalita skladovaného dreva a vznikajú škody nielen na úkor hospodárenia Lesov SR, ale majú dopad aj na ekonomiku spracovateľov. Obvyklý a s tým súvisiaci pokles cien reziva a ďalších produktov spôsobuje a spôsobí ďalšie škody u spracovateľov.

Drevárska sekcia, ktorá v sebe združuje rozhodujúcich a relevantných spracovateľov dreva, očakáva, že LESY SR š.p. Banská Bystrica budú profesionálne, adekvátne a s primeraným predstihom reagovať na dlhodobo známy a očakávaný vývoj situácie a budú rešpektovať normálny prirodzený vývoj trhu. To by pre spracovateľov znamenalo, že dopady nesprávnych rozhodnutí nebudú zhoršovať už aj tak vážnu situáciu.

Ďalšou témou, ktorú na rokovaní prítomní otvorili, je viac ako 15 rokov neriešený problém, ktorým je harmonizácia kvalitatívnych noriem zatrieďovania dreva. Na Slovensku totiž jednotlivé parametre kvality dreva nezodpovedajú zavedeným a v celej Európe používaným štandardom. To deformuje všetky parametre výkonových a cenových porovnaní hodnoty dreva ako ihličnatého tak aj listnatého. LESY SR, š.p. ako dominantný tvorca trhu na Slovensku tento problém už viac ako 15 rokov napriek výhradám a snahám spracovateľov ignorujú. Tým sa spolupodieľajú na podpore netransparentnosti a podpore „šedej zóny“ obchodovania s drevom. Spracovatelia očakávajú, že LESY SR s podporou Ministerstva pôdohospodárstva na tento známy problém konečne profesionálne zareagujú.

Zdroj: TS ZSD SR

Na fotografii zľava: Ing. Igor Patráš prezident ZSD SR Ing. Marian Staník GR LESY SR š.p. Ing. Milan Benco predseda DS ZSD SR Ing. Tomáš Klouček OR LESY SR š.p. Foto: archív ZSD SR
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina