technológie

BACCI – CNC obráběcí stroje nejvyšší kvality

BACCI
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

Společnosti Italcomma Moravia s.r.o. a Italcomma Slovakia s.r.o., jako výhradní zástupci pro Českou a Slovenskou republiku, představují významného italského výrobce víceosých CNC obráběcích center PAOLINO BACCI.

Společnost PAOLINO BACCI S.r.l. (BACCI) patří dlouhodobě mezi přední světové inovátory a výrobce speciálních CNC víceosých obráběcích center.

Centra BACCI se oproti klasickým nábytkářským CNC obráběcím centrům vyznačují především vysokými pracovními rozsahy ve vertikální ose Z, vysokou variabilitou upínání dílců s mnoha propracovanými patentovanými systémy rychlého a zároveň šetrného upínání. Široká škála variant pracovních stolů umožňuje jednak vakuové upínání plochých i 3D dílců, dále upínání rovných a tvarovaných profilů pomocí pneumatických upínek s možností automatického systému založení dílců ze zásobníku a jejich vyložení po obrobení, nebo kombinaci obou systémů. Stroje mohou být vybaveny až několika nezávislými obráběcími jednotkami s 5-ti řízenými osami a každá z jednotek může být vybavena až 4-mi samostatnými elektrovřeteny, doplněnými různými variantami vrtacích hlav. Stroj vybavený kombinací několika elektrovřeten nabízí možnost osazení stroje vysokým počtem nástrojů, což eliminuje potřebu automatické výměny nástrojů ze zásobníku během pracovních cyklů a tím i redukuje obráběcí časy.

Každé z obráběcích center může být vybaveno speciálním software PITAGORA, který mimo jednoduchého systému programování zahrnuje i 3D model daného stroje, což v jakékoliv fázi programování nabízí možnost vizualizace dílců i stroje, jejich zvětšování/zmenšování/rotaci a současně možnost zobrazení případných kolizí. Tato kontrola je plně automatizovaná. Obsluze softwaru stačí pouze se řídit instrukcemi PITAGORA a tím tak dosáhnout co nejlepších výsledků s vyloučením chyb. Takto optimalizované pohyby stroje, s kontrolou a eliminací případných kolizí, přinášejí vysoké úspory obráběcích časů a nákladů za nečekaná poškození nástrojů, dílců, či samotného stroje, způsobených např. chybou v programu.

V loňském roce společnost BACCI oznámila založení společnosti BACCI AUTOMATION, s akvizicí společnosti FA Robot S.r.l., která se specializuje na návrhy a řešení automatizace výrobních procesů. Společnost FA Robot, s více než 350 systémy dodanými do různých odvětví od zpracování dřeva a kompozitních materiálů, přes manipulaci s materiálem až po paletizaci a balení, vyvíjí vnitřní systémy dohledu a supervizor software, poskytující přehled a kontrolu nad stavem výroby a pohybem dílců v reálném čase. Tato akvizice rozšiřuje sortiment společnosti BACCI, a výrobce tímto získává plnou kontrolu nad automatizací aplikovanou na víceosé CNC stroje z vlastní produkce. Pro své klienty je tak zárukou komplexní dodávky funk­čních, efektivních, vzájemně propojených a spolupracujících, vysoce produktivních výrobních systémů a celků.

Kontakty:

ITALCOMMA Moravia s.r.o.
Arbesova 820/III, 337 01 Rokycany
tel.: +420 377 226 628
e-mail: italcomma@italcomma.cz
www.italcomma.cz

ITALCOMMA Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
tel.: +421 (0)41 500 6224
e-mail: italcomma@italcomma.sk
www.italcomma.sk

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina