aktuality

Cechy získávají za podpory AMSP ČR trvalou pozici ve vládních jednáních

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Role cechů ve společnosti se zvyšuje. Udržují profesní vztah k oboru, iniciují odvětvové legislativní změny, prosazují kvalitu a garanci odborné práce, proškolují profesní odborníky v nových trendech a připravují pracovníky na mistrovské zkoušky.

Díky cechům se udržuje příslušnost k původním výrobkům, postupům i tradicím.  K tomu intenzivně přispívá i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která je dnes jejich největším zastřešujícím podporovatelem. Na platformě Fandíme řemeslu sdružuje asociace již téměř třicítku nejvýznamnějších profesních spolků, reprezentujících zájmy řemeslníků ze všech důležitých oborů.

AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou každoročně  oceňuje nejlepší z nich, a to za konkrétní přínos v řemeslném oboru. U příležitosti veletrhu Řemeslo Praha ocenila 13 stavebních a technických cechů, ve druhé polovině roku ocení potravinářsko-zemědělské spolky. A protože současnou vládu čeká celá řada kroků, týkajících se bezprostředně řemeslných profesí, připravila  AMSP ČR po dohodě s předsedou vlády pravidelná setkání představitelů nejvýznamnějších aktivních cechů s premiérem, kde se budou veškeré dohody a opatření průběžně vyhodnocovat.

Za rok 2017 ocenily AMSP ČR a Komerční banka stavebně-technické cechy za následující počiny:

·       Propagace řemesla na veletrhu nábytku MOBITEX 2017 – Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

·       Organizace soutěže Učeň instalatér 2017 – Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s.

·       Organizace soutěže žáků při stavění kachlových kamen při FOR ARCH 2017 – Cech kamnářů České republiky, z.s.

·       Zajištění soutěže SUSO při FOR ARCH 2017 – Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky z.s.

·       Propagace řemesla na výstavách INFOTHERMA a STAVEBNICTVÍ – THERM – Společenstvo kominíků České republiky

·       Organizace kovářských setkání a doplnění knihovny Společenstva – Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

·       Vydání knihy o historii cechu – Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

·       Organizace praktických seminářů pro učitele odborného výcviku – Cech obkladačů ČR z.s.

·       Organizace soutěže PODLAHA CUP 2017 – Cech podlahářů ČR z.s.

·       Podpora učňovského školství – Řemeslo/Skill ve Vysokém Mýtě – Cech suché výstavby České republiky

·       Realizace uměleckých pohárů pro tenisové turnaje – České umění skla – Český a moravský sklářský klastr

·       AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2017 – Elektrotechnický svaz český, z. s.

·       Uspořádání slavnosti pro řemeslníky v Kutné Hoře s mezinárodní účastí – Cech malířů a lakýrníků ČR

Všechny oceněné cechy získaly od Komerční banky finanční příspěvek, slavnostní certifikát za přínos oboru a další drobné ceny.

Zdroj: AMSP ČR

Všechny oceněné cechy získaly od Komerční banky finanční příspěvek slavnostní certifikát za přínos oboru a další drobné ceny
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina