aktuality

Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LESY SR, š.p. vydali jedinečnú knihu „Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici“ v rozsahu 900 strán. Autorom je lesník, ochranca prírody a historik Ing. Viliam Stockmann. História školy sa začala zriadením lesníckeho odboru Banskej akadémie v roku 1807 cisárom Františkom I.

Prezentácia publikácie bola 7. februára 2018 na pôde Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Dejinami Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici sa zaoberali viacerí autori. Najstarším bol spis Gustáva Fallera „Pamätná kniha k 100. výročiu založenia Kráľovskej uhorskej Banskej a lesníckej akadémie (1870). Najpodrobnejšie je dielo dlhoročného pracovníka Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea – Ing. Jozefa Urgelu, CSc. „Dejiny lesníckeho školstva na Slovensku (1985). Stockmannova kniha je najrozsiahlejšia.

Pokračovateľom lesníckeho školstva bola od roku 1921 Štátna priemyselná škola, k nej sa pripojila Odborná škola banícka a Učebná dielňa na spracovanie dreva. Od roku 1996 v Banskej Štiavnici pôsobila SPŠ Samuela Stankovianskeho, Stredná lesnícka škola a SOU lesnícke. Pokračovateľom v súčasnosti je SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici formou študijného odboru Operátor lesníckeho odboru. Absolvent môže získať maturitné vysvedčenie, výučný list a vodičské oprávnenia pre stroje na sústreďovanie dreva, ručnej motorovej píly, hydraulickej ruky, motorových vyžínačov a ďalších strojov pre prácu v lese a spracovanie dreva. Počas školského roka absolvujú 992 učebných hodín so všeobecným zameraním a 1027 učebných hodín odborných predmetov a výcviku. Škola má 16 študijných a učebných odborov.

Foto: Historická budova školy v Banskej Štiavnici

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina