aktuality

Bukové a dubové kmene na piliarske spracovanie

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Historicky prvýkrát informujú Lesy SR š.p. o podrobnom pláne ťažby. Odštepný závod Smolenice, lesná správa Bratislava uviedla konkrétne parcely, kde bude v 1. štvrťroku 2018 prebiehať obnovná, výchovná a náhodná ťažba. Lesná správa hospodári na ploche 3129 ha, prevahu majú bukové porasty 51 % a dubové 19 %, smrekových a iných ihličnatých stromov sú tu len 2 %. Všetky majú certifikát FSC a PEFC.

Ťažba v uplynulom decéniu (2005 – 15) predstavovala 178 tis. m³. Najvyššia bola v roku 2010 – 30 tis. m³ s výnosom 1 mil. €, najnižšia v roku 2015, keď dosiahla 6,6 tis. m³ s výnosom 300 tis. €. Tohtoročnú ťažbu formou prerezávky a obnovných zásahov začali 22. januára a potrvá do 31. marca. Plánované a sanačné zásahy vykonávajú externé ťažobné firmy. Objem celej ťažby je určený na predaj na piliarske spracovanie, odpad na energetické účely.

Bratislavské lesy sú väčšinou na okraji intravilánu a nemajú za cieľ rozsiahlu ťažbu dreva. Podporujú mimoprodukčné funkcie lesa, spravujú a zveľaďujú majetok hlavného mesta. Postupná obnova porastov je jemnými zásahmi.

Pilčícke práce budú prebiehať na 13 katastrálnych územiach Ivanky pri Dunaji, Záhorskej Bystrice, Kalinkova, Devína a Devínskej Novej Vsi, Podunajských Biskupiciach a v Petržalke. Občanov a návštevníkov lesa podrobne informujú, aby ťažba nikoho neohrozila.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina