aktuality

Konjunkturální průzkum – leden 2018

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Celková důvěra v ekonomiku se téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry oproti prosinci velmi mírně poklesl o 0,1 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,6 bodu, indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 2,3 bodu. Ve srovnání s lednem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší, indikátor důvěry podnikatelů je nepatrně nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,9 bodu na hodnotu 96,8. Aktuální konjunkturální šetření ukázalo, že celkovou ekonomickou situaci hodnotily průmyslové podniky stejně jako v prosinci. Hodnocení současné celkové poptávky se také téměř nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se mírně snížilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je znovu nedostatek zaměstnanců, uvádí ho 33 % respondentů. Přibližně 29 % vykazujících jednotek však stále znepokojuje i nedostatečná poptávka. Podnikatelé očekávají v příštích třech měsících snížení tempa růstu výrobní činnosti a zvýšení zaměstnanosti. Ukazatele očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou v meziměsíčním srovnání téměř stejné. Meziročně je důvěra v odvětví průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v lednu prokázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání zvýšilo a dosáhlo 85,8 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,6 měsíce, což je více než v předchozím čtvrtletí.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,5 bodu na hodnotu 87,9. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně mírně zvýšilo. Zástupci stavebních podniků zhodnotili svou současnou celkovou poptávku po stavebních pracích hůře než v prosinci. Podnikatelé očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti a téměř neměnnost zaměstnanosti. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka, uvádí ji 41 % respondentů. Přibližně 22 % vykazujících jednotek je omezeno nedostatkem zaměstnanců. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace podniků ve stavebnictví jsou pro období příštích tří měsíců nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. V porovnání s lednem 2017 je důvěra ve stavebnictví vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětvíobchodu se v lednu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,4 bodu na hodnotu 102,9. Podnikatelé v obchodě zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře, než tomu bylo v prosinci. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně mírně snížil. Zástupci obchodních podniků očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zlepšení vývoje celkové ekonomické situace jejich firem. V meziročním srovnání je ovšem důvěra v odvětví obchodu nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 97,2. Zástupci podniků ve službách zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Ukazatel hodnocení současné celkové poptávky se také nezměnil. Očekávání poptávky po službách pro období příštích tří měsíců jsou mírně vyšší. Podnikatelé ve službách rovněž očekávají mírné zlepšení celkové ekonomické situace v období příštích tří i šesti měsíců. V meziročním srovnání je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb mírně nižší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v lednu zvýšila. Indikátor důvěry v meziměsíčním srovnání vzrostl o 2,3 bodu na hodnotu 112,3. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů z vlastní finanční situace se nezměnily. Úmysl spořit se zvýšil. Ve srovnání s prosincem se spotřebitelé obávají růstu cen přibližně stejně. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se nezměnily. V meziročním srovnání je indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2018)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2018)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2018)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2018)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu

Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina