aktuality

Vyvrcholením sedemdesiatin SDVÚ bude potenciál LignoSilva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Začiatky Slovenského drevárskeho výskumného ústavu (SDVÚ) siahajú do roku 1947. Od začiatku mal celoštátnu pôsobnosť v rámci Československa. Jeho potenciál presiahol hranice štátu a rozvíjal spoluprácu s viacerými inštitúciami v Európe. Názov sa zmenil na ŠDVÚ (Štátny drevársky výskumný ústav). Dosiahnuté výsledky ho radili medzi najväčšie európske inštitúcie. Počas svojej existencie zaregistrovali okolo 700 patentov.

Po roku 1992 sa jeho pôsobnosť obmedzila len na Slovensko a vrátili sa k pôvodnému názvu SDVÚ. Veda, výskum a inovácie stratili charakter centralizácie. V roku 2000 SDVÚ redukoval svoje aktivity podľa potrieb drevospracujúceho priemyslu. Priemysel  v tých rokoch prechádzal významnými zmenami až do dnešnej podoby. Výskum v oblasti drevených stavieb sa venoval drevobetónovým spriahnutým stavebným prvkom a lepeným lamelovým nosníkom vystuženým uhlíkovými pásmi. Aktuálny bol výskum v oblasti povrchovej úpravy dreva a vývoj nových aglomerovaných materiálov na báze lignocelulózových vlákien.

Od roku 2003 je súčasťou Výskumného ústavu papiera a celulózy. Jeho výskumné aktivity zamerali do tzv. Kaskádového využitia drevnej hmoty a hlavne recyklácie drevených výrobkov po skončení doby ich užívania. Vrcholí snaha vytvoriť spoločný lesnícko-drevársky koncept vývoja na Slovensku. Úspešne riešenie tzv. teamingového projektu LignoSilva v rámci európskeho výskumného priestoru H 2020 otvorilo možnosti financovania infraštrukturálnej časti nového spoločného výskumného centra v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene. Novo kreované zoskupenie by malo poskytovať  širokú škálu výskumných aktivít v oblasti lesníctva, celulózo-papierenského a drevárskeho priemyslu pre stredoeurópsky región. Spája potenciál lesníctva a drevárstva v SR.

Výhodou SDVÚ sú spoločné laboratóriá s VÚPC a sídlo v jednom areáli. Súčasná infraštrukturálna koncepcia pozostáva z 9 analytických a technologických laboratórií a 1 poloprevádzkovým laboratóriom (lisovňa). Majú k dispozícií aj poloprevádzkové zariadenia pre odvetvie spracovania dreva, ktoré sú zatiaľ bez využívania v zakonzervovanom stave.

Počet zamestnancov celého ústavu prevyšuje priemerný počet 40 pracovníkov. Nová orientácia sa odvíja od základnej stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK). Zároveň pripravujú modernizáciu svojho papierenského stroja v súlade s požiadavkami štvrtej priemyselnej revolúcie (Industry 4.0).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina