aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2018

Ilustrační foto
twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2017

• ČSN EN ISO 17034 (01 5245) • Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů
• ČSN ISO/IEC 17021-3 (01 5257) • Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality
• ČSN EN 15459-1 (06 0405) • Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a vodní chladicí soustavy v budovách – Část 1: Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách, Modul M1-14
• ČSN EN 16798-5-1 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 1: Distribuce a výroba
• ČSN EN 16798-7 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
• ČSN EN 16798-9 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky
• ČSN EN 16798-13 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Část 13: Modul M4-8 – Výpočet chladicích systémů – Výroba
• ČSN EN 16798-15 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace
• ČSN EN 16798-17 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
• ČSN EN 13141-3 (12 7131) • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru
• ČSN EN 12209 (16 5124) • Stavební kování – Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 61587-6 (18 8003) • Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 – Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně
• ČSN EN 61008-1 ed. 3:2013 (35 4181) • Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla (změna A12)
• ČSN EN 61242:1999 (35 4530) • Elektrická příslušenství – Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití (změna A13)
• ČSN EN 60335-2-89 ed. 2:2010 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely (změna A2)
• ČSN EN 62841-3-13 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-13: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky
• ČSN EN 50090-3-4 (36 8051) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky
• ČSN EN 12101-3 ed. 2 (38 9700) • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
• ČSN EN 16757 (72 3002) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky
• ČSN EN ISO 9972 (73 0577) • Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda
• ČSN EN 16382 (73 2903) • Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem
• ČSN EN 16383 (73 2904) • Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)
• ČSN EN 1991-2:2005 (73 6203) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou (změna Z5)
• ČSN EN ISO 11683:1998 (77 4001) • Obaly – Hmatatelné výstrahy – Požadavky (oprava 3)
• ČSN EN 13256 (80 6156) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
• ČSN EN 13256+A1:2015 (80 6156) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb (změna Z2)
• ČSN EN 13257 (80 6157) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
• ČSN EN 13257+A1:2015 (80 6157) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů (změna Z2)
• ČSN EN 13265 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
• ČSN EN 13265+A1:2016 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (změna Z2)
• ČSN EN 16810 (91 7844) • Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorizace

Technické normy zrušené k 1. 1. 2018

• ČSN EN 60079-18 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou „m“ (platila od: červen 2010)
• ČSN EN 50156-1 (33 5003) • Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení – Část 1: Požadavky na návrh používání a instalace (platila od: duben 2005)
• ČSN EN 62275 (37 0510) • Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (platila od: červenec 2010)
• ČSN EN 1839 (38 9603) • Stanovení mezí výbušnosti plynů a par (platila od: březen 2013)
• ČSN EN 14756 (38 9668) • Stanovení mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry (platila od: červenec 2007)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina