aktuality

Konjunkturální průzkum – červen 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2017Celková důvěra v domácí ekonomiku se v červnu téměř nezměnila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti květnu mírně klesl, indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil, indikátor důvěry spotřebitelů se snížil. Ve srovnání s červnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se poprvé od listopadu minulého roku zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,7 bodu na hodnotu 94,3. Respondenti v průmyslu zhodnotili svou celkovou ekonomickou situaci totožně jako v květnu. Ukazatele hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky zůstaly na téměř stejných hodnotách. Průmyslové podniky zhodnotily stav zásob hotových výrobků stejně jako před měsícem. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti pro období příštích tří měsíců jsou vyšší než v květnu. Podnikatelé v průmyslu očekávají, že se v nejbližší budoucnosti nezmění úroveň zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace průmyslových podniků pro období příštích tří měsíců jsou podle posledního konjunkturálního průzkumu nižší, avšak pro období příštích šesti měsíců jsou přibližně stejná. Důvěra v ekonomiku v průmyslovém sektoru je v meziročním srovnání na stejné úrovni.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se v červnu meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 4,1 bodu na hodnotu 81,7. Z posledního konjunkturálního průzkumu vyplývá, že stavební podniky zhodnotily svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako před měsícem. Poptávka po stavebních pracích zůstala na stejné úrovni, avšak ve výhledu příštích tří měsíců podnikatelé ve stavebnictví očekávají zvýšení tempa růstu stavební činnosti a také úrovně zaměstnanosti. Ve srovnání s květnem zástupci stavebních podniků očekávají, že v období příštích tří i šesti měsíců zůstane vývoj celkové ekonomické situace jejich firem stejný. V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví na vyšší úrovni.

V odvětví obchodu důvěra podnikatelů meziměsíčně vzrostla. Indikátor důvěry se zvýšil o 2 body na hodnotu 100,1 a vrátil se tak na úroveň z dubna tohoto roku. Podle posledního konjunkturálního průzkumu zhodnotily obchodní podniky svou současnou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v květnu. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Podnikatelé v obchodě očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zlepšení jejich ekonomické situace. Meziročně je indikátor důvěry v odvětví obchodu vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,7 bodu na hodnotu 97,0. Hodnocení současné celkové ekonomické situace zůstalo stejné. Podnikatelé zhodnotili červnovou celkovou poptávku po službách o něco hůře než minulý měsíc, ukazatel očekávané poptávky pro období příštích tří měsíců zůstal stejný. Podniky ve službách očekávají mírné zhoršení vývoje celkové ekonomické situace v období příštích tří i šesti měsíců. Oproti červnu 2016 je indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v červnu oproti minulému měsíci snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,2 bodu na hodnotu 106,2. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů z vlastní finanční situace zůstaly rovněž téměř stejné. Oproti květnu se spotřebitelé více obávají zvýšení nezaměstnanosti. Úmysl spořit se snížil. Spotřebitelé mají v červnu výrazně vyšší obavy z růstu cen. V meziročním srovnání je ovšem důvěra spotřebitelů stále vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina