aktuality

V Brně pasovali deset nových čalouníků na tovaryše

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pasovani cal1mStřední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy uspořádala v úterý 27. 6. 2017 v Konventu Milosrdných bratří v Brně čtvrtý ročník slavnostního pasování absolventů učňovských oborů čalouník a kominík do stavu tovaryšského.

Ceremoniál, na němž absolventi SŠSŘ spolu se svými mistry, pedagogy, představiteli svých cechů, rodinnými příslušníky a mnoha vzácnými hosty oslavili svůj vstup mezi skutečné řemeslníky, slovem provázeli patroni obou řemesel – sv. Pavel a sv. Florian. Ti na úvod mj. krátce zhodnotili i současnou situaci na poli řemesel: „I když cechy, školy i zaměstnavatelé dělají pro propagaci učňovského školství maximum, stále ještě absolventů není ani zdaleka tolik, kolik jich český trh práce potřebuje. Zatím nám nezbývá než doufat, že se nebudeme muset vrátit do dob středověkých, kdy si komín u svého domu vymetal každý sám a sám také režnou slámou vycpával matraci.“

Pasovani cal2mNa tovaryše bylo pasováno 25 absolventů oboru kominík (mezi nimi po mnoha letech i jedna dívka) a 10 absolventů oboru čalouník – s převahou 7 žen.

Novými čalounickými tovaryši se stali: Kateřina Bahenská, Darina Kupková, Sabina Nováková, Dagmar Bartáková, Marie Hebersteinová, Jan Klusák, Josef Klvaň, Viktor Nosek, Libuše Pospíšilová a Tereza Slezáková. V rámci slavnostního pasování jim byl spolu s tovaryšským listem předán také výuční list.

Z každého oboru byl také vybrán jeden absolvent pro ocenění „nejlepší tovaryš“. Mezi čalouníky ocenění získal Jan Klusák.

Pasovani cal3m„Současná čalounická výroba je sice již plně digitalizovaná, ale ta klasická výroba bude vždy závislá na umu a schopnostech čalouníků. A já vám, novým tovaryšům, přeji, abyste vždy vyráběli jen kvalitní čalounění, a vám ostatním, kteří jste se zde shromáždili, abyste si vždy kupovali jen velmi kvalitní výrobky,“ pronesla směrem k mladým čalouníkům a přítomným hostům Ing. Helena Prokopová, cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.

Pasovani cal4mV rámci slavnostního ceremoniálu ředitel SŠSŘ Ing. Josef Hypr ocenil i nejlepšího pedagoga školy za rok 2017, pana Libora Svobodu, který svou prací pomáhá vychovávat kvalitní řemeslníky a jak sám říká, i přes zvětšující se generační propast, ho práce s mladými učni stále baví.

Foto dole: Noví tovaryši čalounického řemesla, absolventi SŠSŘ Brno – Bosonohy, se svým mistrem Karlem Malým (druhý zprava) (foto: Jiří Jaša)

Pasovani cal5

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina