aktuality

Konjunkturální průzkum – březen 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konjunkturalni pruzkum 2017Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu opět snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti únoru poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 96,6. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně také snížil o 1,8 bodu na hodnotu 94,1, avšakindikátor důvěry spotřebitelů mírně vzrostl o 0,5 bodu a dosáhl hodnoty 108,7. Ve srovnání s březnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů nižší, indikátor důvěry spotřebitelů je vyšší.

Celková důvěra v průmyslu se v březnu již počtvrté v řadě snížila zejména vlivem zhoršených očekávání podnikatelů. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 94,0.Zástupci průmyslových podniků zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci oproti minulému měsíci jako téměř neměnnou. Podobně jako v únoru zůstalo hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky meziměsíčně na stejné úrovni. Zásoby hotových výrobků se mírně zvýšily. Podle výsledků posledního konjunkturálního průzkumu očekávají respondenti v příštích třech měsících snížení tempa růstu výrobní činnosti a také zaměstnanosti. Podobná jsou i aktuální očekávání vývoje ekonomické situace průmyslových podniků pro období příštích tří i šesti měsíců. Důvěra v ekonomiku v průmyslovém sektoru se snížila i v meziročním srovnání.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se v březnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,6 bodu na hodnotu 78,1. V porovnání s únorem zhodnotily stavební podniky svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně, avšak poptávka po stavebních pracích se mírně snížila. Ve výhledu příštích tří měsíců podnikatelé ve stavebnictví očekávají neměnnost tempa stavební činnosti a také úrovně zaměstnanosti. Po výrazněji optimistických odpovědích v minulém měsíci jsou stavební podniky v otázce vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců o něco zdrženlivější a jejich očekávání jsou tentokrát o něco nižší. Meziročně je indikátor důvěry ve stavebnictví stále na nižší úrovni.

odvětví obchodu se vbřeznu důvěra meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,6 bodu na hodnotu 104,6. Současná celková ekonomická situace se dle odpovědí podnikatelů v obchodě v porovnání s únorem nezměnila. Stav zásob zboží na skladech se mírně snížil. Obchodní podniky ve výhledu vývoje ekonomické situace v příštích třech měsících neočekávají výrazné změny, ale pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávaní nižší. V porovnání s březnem 2016 je indikátor důvěry v odvětví obchodu na vyšší úrovni.

Důvěra podnikatelů v ekonomiku se ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 94,6. Zástupci podniků ve službách zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci v porovnání s únorem přibližně stejně. Hodnocení poptávky v březnu se podle podniků také téměř nezměnilo, avšak její očekávání pro příští tři měsíce se snížila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se nezměnila. Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb je meziročně o něco nižší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v březnu mírně zvýšila. Indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 108,7. Z výsledků aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů z vlastní finanční situace se mírně snížily. Úmysl spořit se oproti minulému měsíci nezměnil. Obavy respondentů ze zvýšení nezaměstnanosti byly dle březnového průzkumu o něco nižší. Obavy ze zvyšování cen se po mírném růstu v minulém měsíci téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina