aktuality

Finančné prémie pre najlepších strechárskych remeselníkov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SutazStrecharov1mCech strechárov Slovenska už 19 rokov organizuje Majstrovstvá SR strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou. Dvojdňová súťaž bola súčasťou sprievodného programu počas odborného stavebného veľtrhu Coneco 2017 (22. – 25. 3. 2017).

Úlohou súťažnych družstiev bolo zhotoviť segment strechy, namontovať strešné okno, nainštalovať poistnú hydroizoláciu a celú strechu pokryť kovovou strešnou krytinou so skrytým kotvením. Materiál na krov dodala spoločnosť R.J.R. s.r.o., Snina – partnerský člen Cechu strechárov Slovenska a riadny člen Zväzu spracovateľov dreva SR. Konštrukcia strechy bola „skladačkou pre veľkých chlapcov“ vyrobená na CNC strojoch. Ďalšie komponenty pre súťaž dodali partnerskí členovia CSS.

Súťažná úloha bola vybraná a prispôsobená tak, aby ju súťažné družstvá mohli v časovom limite dokončiť. Tento rok bola zameraná viac na zručnosti v súvislosti s montážou strešného okna a strešného plášťa.

Problémom súťaže je, že na stredných odborných školách opätovne dochádza k poklesu žiakov v strechárskych odboroch. Školy majú problém pri zostavovaní súťažných družstiev. Na všetkých školách, ktoré sú členmi Cechu strechárov Slovenska, majú v odbore tesár, strechár a klampiar vo všetkých troch ročníkoch len 120 žiakov!

SutazStrecharov2mZúčastnili sa 2-čenné družstvá zo 6 škôl – SOŠ stavebnej Nové Zámky, SOŠ stavebnej Žilina, SOŠ technickej Košice, SOŠ Nitra, SOŠ technickej Prešov a Strednej školy stavebných remesiel Brno – Bosonohy (ČR). Zúčastnené školy ukázali vyrovnané výkony. Najlepšiu prácu odviedlo víťazné družstvo.

1. miesto – Stredná odborná škola stavebná Žilina
Martin Vrabec a Andrej Hudec, pod vedením majstra odbornej výchovy Mariana Chmulíka
2. miesto – Stredná odborná škola Nitra
Adam Šumný a Jakub Žitňan, ktorých pripravil majster odbornej výchovy Jozef Kreškóci
3. miesto – Stredná odborná škola technická Prešov
Damián Bašista a Róbert Hudák s majstrom odbornej výchovy Mgr. Martinom Frištykom

Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré pre oboch členov víťazného družstva venovalo nákupné poukážky v hodnote 100 €. Ceny venovali aj partnerskí členovia Cechu strechárov SR – 14 firiem zo Slovenska, 4 z Českej republiky a po jednej firme z Nemecka a Švajčiarska.

Ceny na slávnostnom vyhlásení víťazov Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou odovzdali: Ing. Alena Ohradzanská a Ing. Vladimír Jágerský z Ministerstva dopravy a výstavby SR za prítomnosti Ing. Pavla Kovačika, PhD., MBA – prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina