aktuality

Januárové normy riešia bezpečnosť pri realizácii a prevádzke

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DrezPrehľad nových noriem vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za január 2016 približuje 163 nových predpisov, 9 zmien v normách a 5 opráv doterajších noriem.

• STN EN 60695-11-20 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11 – 20: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 500 W (EN 60695-11-20: 2015; IEC 60695-11-20: 2015)

• STN EN 60286-2 (35 8292) • Balenie súčiastok na automatizovanú manipuláciu. Časť 2: Balenie súčiastok s jednostrannými vývodmi v súvislých páskach (EN 60286-2: 2015; IEC 60286-2: 2015)

• STN EN 16703 (73 0520) • Akustika. Protokol pre skúšanie sádrokartónových stien z hliníkových profilov. Vzduchová nepriezvučnosť (EN 16703: 2015)

• TNI CEN/TR 16741 (80 0899) • Textílie a textilné výrobky. Pokyny pre zdravotné a environmentálne otázky súvisiace s obsahom chemikálií v textilných výrobkoch určených na odevy, bytové textílie a čalúnenie (CEN/TR 16741: 2015)

• STN EN 13310 (91 4110) • Kuchynské drezy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy (EN 13310: 2015)

Zmeny v normách STN

• STN EN ISO 28927-5/A1 (01 1460) • Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 5: Vŕtačky a príklepové vŕtačky podľa ISO 28927-5: 2009/Amd 1: 2015. Zmena A1 (EN ISO 28927-5: 2009/A1: 2015; ISO 28927-5: 2009/Amd 1: 2015)

• STN EN 62560/A1 (36 0292) • Svetelné zdroje LED s impregnovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie pri napätí > 50 V. Požiadavky a bezpečnosť. Zmena A1 (EN 62560: 2012/A1: 2015; mod. IEC 62560: 2011/Amd 1: 2015)

• STN EN 1991-1-3/A1 (73 0035) • Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií. Časť 1 – 3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom. Zmena A1 (EN 1991-1-3: 2003/A1: 2015)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina