archív aktualít rok 2015

Cech čalúnnikov a dekoratérov sa prihlásil k účasti „Fandíme remeslu“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Cech calVýstavka funkčných šijacích strojov a ďalších ukážok technológií a materiálov doplnila 18. Medzinárodnú konferenciu čalúnnikov a dekoratérov spojenú s členskou schôdzou Cechu (23. a 24. 11. 2015) v Brne. Cech slúži aj čalúnnickým odborníkom zo Slovenska.

Slávnostne odovzdali všetkým členom nové dekréty, keďže to vyžaduje nový Občiansky zákonník v ČR. Ing. Helena Prokopová – tajomník a cechmajster oboznámila s celkovou činnosťou v roku 2015. Na práci cechu sa podieľalo 66 členov z Českej republiky, traja členovia zo Slovenska, jeden rakúsky a jeden nemecký člen.

Dôležitá informácia z prognóz zamerania činností na rok 2016: Cech čalúnnikov a dekoratérov prihlásil svoju účasť na projekte „Fandíme remeslu“ so záujmom prilákať mladých remeselníkov novými informačnými systémami a technológiami, zviditeľniť cechy s tradíciou a objasniť zameranie spolkov aj v súčasnej dobe.

Obsah 18. konferencie čalúnnikov zamerali na používanie materiálov pre verejný interiér:
• Poťahové textílie (František Koča)
• Akustické textílie (Mgr. Hana Foltánková)
• Hygienické požiadavky na nábytok (Ing. Petr Nasadil).

S revíziami noriem ČSN 91 000 a ČSN EN ISO 5959 (PUR peny) oboznámil Ing. Vítězslav Gaja.

Novinky (vrátane šijacích strojov) z veľtrhu Interzum 2015 predstavili Ing. Helena Prokopová, Ing. Milan Farbiak a Josef Eliáš. Trendy čalúnenia na IMM 2015 v Kolíne a iSaloni 2015 v Miláne charakterizovala Ing. Helena Prokopová. Novinky zo svetových nábytkárskych veľtrhov 2015 uviedla doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. Zaujímavá bola aj exkurzia do Vily Stiassny (známa pod názvom „Vládna vila“), kde obdivovali renovované čalúnenie cechmajstra Stanislava Solára.

Členov Cechu čalúnnikov a dekoratérov pozval vystavovať a zapojiť sa do odborného programu na veľtrh Mobitex 2016 (20. – 23.4.2016) v Brne Ing. Radim Tichý – riaditeľ Stavebných veľtrhov BVV.

Cech čalúnnikov a dekoratérov začal svoju činnosť počas 10. Nového školenia čalúnnických odborníkov (24. augusta 1998) v Brne. Zaregistrovalo ho Ministerstvo vnútra ČR, presne pred 17-timi rokmi: 23. novembra 1998. Od samého začiatku je pôsobnosť cechu rozšírená aj na Slovensko (v prvom období rozmachu dosiahla členská základňa až 108 členov, z toho takmer pätina bola zo Slovenska).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina