archív aktualít rok 2015

Študijné zameranie Priemyselný dizajn nábytku výrazne ovplyvnil prof. Zemiar

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zemiar mNepretržité 56-ročné pôsobenie na Drevárskej fakulte zavŕšil prof. Ing. Ján Zemiar, PhD. v deň svojho 70-ročného životného jubilea. Jeho pedagogická a organizačná práca v prospech Drevárskej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej a jej nasledovníčky Technickej univerzity vo Zvolene začala 1. septembra 1969.

Jubilant (*1.9.1945 v obci Chyžné, okr. Revúca) sa podieľal na rozvoji Drevárskej fakulty VŠLD. Štúdium na DF ukončil v roku 1969 a hneď tu nastúpil ako pedagóg. Vzdelanie si doplnil postgraduálnym kurzom vysokoškolskej pedagogiky na UK Bratislava, externým ašpirantským štúdiom na DF VŠLD Zvolen, štúdiom expertíznej činnosti pre rozvojové krajiny na LF VŠLD Zvolen. Všetky svoje vedomosti mal možnosť overiť si počas 3-ročnej výrobnej praxe v závode Nábytkáreň Bukóza vo Vranove.

Popri pedagogických povinnostiach sa venoval vedeckovýskumnej činnosti tvárnenia dreva a jeho plastifikácie elektromagnetickými metódami. V minulosti sa zaoberal aj problematikou využitia lasera v nábytkárskej výrobe a otázkami riadenia výroby nábytku. Mal výrazný podiel na tvorbe študijného zamerania Priemyselný dizajn nábytku. Bol to výrazný posun v štruktúre klasických študijných odborov Drevárskej fakulty. Prezident SR ho v roku 2005 vymenoval za profesora v odbore Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov.

Podieľal sa na vytvorení zamerania štúdia Drevostavby a výrobky pre stavebníctvo, ktoré v roku 2007 pretransformovali do študijného programu Konštrukcia drevených stavieb a nábytku. Výrazne sa zaslúžil o vznik detašovaného pracoviska DF TU vo Volyni (ČR). Za jeho pedagogické a organizačné aktivity získal v roku 2012 Cenu Technickej univerzity Zvolen.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina