archív aktualít rok 2015

Plocha lesních pozemků v České republice roste

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les listnatyPlocha lesních pozemků v České republice trvale roste a zvyšují se i zásoby dřeva v lesích. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014, kterou schválila vláda. Dokument každoročně informuje o stavu lesního hospodářství i navazujících odvětví v daném období.

Loni bylo vytěženo celkem 15,476 milionu m3 surového dříví. Výše těžby dřeva však nepřekročila celkový průměrný přírůst, což znamená, že je dlouhodobě udržitelná.

V roce 2014 se plocha lesních pozemků meziročně zvýšila o 2645 hektarů. „Částečně je to způsobeno převisem výměry nově zalesněných původně nelesních pozemků nad výměrou pozemků, které jsou z různých důvodů z lesa odnímány, částečně také díky neustále se zpřesňujícím údajům z katastru nemovitostí,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Plocha jehličnatých dřevin se nadále snižuje, například plocha smrku klesla oproti roku 2000 o 77 279 hektarů, naproti tomu se zvyšuje podíl listnatých dřevin, zejména dubu a buku.

Z hlediska ochrany lesa se situace loni oproti předchozímu roku významně nezhoršila. Loni se nahodile vytěžilo 4,5 milionu m3, většinou kvůli škodám způsobeným větrem a lýkožrouty. Objem dřeva napadeného kůrovcem byl 1,3 milionu kubíků, 70 % z toho bylo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

V lesnictví loni pracovalo přes 13 300 lidí, z toho manuálně téměř 7000. Jejich počet tak zhruba zůstal na předloňské úrovni. Mzdy v lesnictví vzrostly o 4 % na průměrných 24 559 Kč měsíčně, což je 1127 Kč pod celorepublikovým průměrem.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina