archív aktualít rok 2015

Překvapivé výsledky průzkumu AMSP ČR: Exportéři věří Rusku a USA

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Export Rusko-USAAsociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zveřejnila další z řady nezávislých průzkumů na téma export. Zaměřila se tentokrát na zkušenosti malých a středních podniků (MSP) se službami CzechTrade a České exportní banky a na celkovou náladu tuzemských exportérů.

Jednoznačně se potvrzuje, že pro MSP je stále dominantním exportním teritoriem EU. Do jejích zemí vyvážejí téměř všechny firmy v tomto segmentu. Bezmála polovina z nich, tedy téměř dvojnásobek oproti roku 2012, ale exportuje také mimo oblasti EU. Stále silnou pozici si mezi MSP i přes problémy v Rusku udržuje oblast SNS. Roste také zájem exportovat na Blízký východ a do dalších asijských zemí. Vývozní aktivity tvoří průměrně 45 % obratu firem. Průměrně 17 % objemu jejich vývozu míří do oblasti mimo EU, zatímco trh EU tvoří 83 %. U větších firem je podíl exportu do oblastí mimo EU o něco vyšší.

O potenciálním rozšíření exportu uvažuje a má ho v plánu téměř polovina firem. Podniky spontánně uvádějí jako nejčastější země pro možné navýšení vývozu USA a Rusko. Do Ruska vyváží 22 % exportně orientovaných firem, což je opět překvapivě vysoké číslo. Nárůst či stagnaci exportu do Ruska očekávají čtyři pětiny z nich, navzdory politické situaci tak panuje mírný optimismus.

Z průzkumu dále vyplynulo, že MSP pro svoje exportní aktivity v 56 % vůbec nepotřebují exportní financování. V případě, že jej potřebují, primárně využijí služeb banky, ve které mají již veden svůj účet. Služby České exportní banky tak představují pro MSP pouze doplňkový produkt. Četnost využití služeb ČEB je mimo jiné ovlivněna faktem, že průměrně 83 % exportu tázaných firem směřuje do EU, což není zájmové teritorium ČEB – banka se zaměřuje na rizikovější teritoria. Z produktů ČEB jsou nejčastěji využívány bankovní záruky (56 %) a předexportní úvěry (44 %). Oslovení klienti jsou spokojeni s odborným vybavením bankéřů (69 %), nejvíce výhrad mají naopak k rychlosti vyřízení (zde je spokojeno jen 38 % oslovených klientů). Hlavním informačním zdrojem je pro klienty osobní doporučení (informace takto čerpalo 54 % oslovených klientů). Dotazovaní klienti ČEB mají obvykle obrat nad 100 mil. Kč (69 % klientů) a rekrutují se např. z oborů energetika, výroba, obchod a zprostředkování obchodu. S rostoucím obratem firmy zájem o využití služeb ČEB vzrůstá.

Zdroj: AMSP ČR

Ke stažení:

TZ_2015_06_15_export_CzechTrade_a_CEB.doc (682,00 KB)

AMSP_Exporteri_zaverecna_zprava_05_2015.pdf (1,10 MB)

Exportni_pruzkum_2015_CzechTrade.pdf (951,13 KB)

Analyza_exportu_a_vliv_MSP.pdf (241,68 KB)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina