archív aktualít rok 2015

Iba necelých 10 % z májových noriem je zameraných na spracovanie dreva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevene vaznikyPravidelný mesačný Vestník ÚNMS SR prináša zoznam 112 nových noriem, ktoré vstupujú do platnosti v máji 2015. Iba desatina z nich je zameraných na spracovanie dreva. Vestník prináša aj zmeny v doterajších normách (3) a opravy noriem, doteraz platných v SR (12).

• STN EN ISO 18 613 (26 9129) • Oprava plochých drevených paliet vyrobených podľa normy ISO 18613: 2014. (EN ISO 18613:2014; ISO 18613:2014)

• STN EN 73 (49 0695) • Ochranné prostriedky na drevo. Urýchlené starnutie ošetreného dreva na biologické skúšky. Postup odvetrávaním. (EN 73:2014)

• STN EN 839 (49 703) • Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Aplikácia povrchovou úpravou. (EN 839:2014)

• STN EN 252 (49 0710) • Postup skúšok na zisťovanie relatívnej účinnosti ochranného prostriedku na drevo v kontakte so zemou v prírodných podmienkach. (EN 252:2014)

• STN EN 330 (49 0711) • Ochranné prostriedky na drevo. Stanovenie relatívnej účinnosti ochranného prostriedku na drevo, keď sa aplikuje pod náter a nie je v kontakte so zemou. Postup skúšok: Metóda spoja L. (EN 330:2014)

• STN EN 1870-3 (49 6130) • Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 3: Horné kotúčové píly na priečne rezanie a kombinované horné kotúčové píly na priečne rezanie / stolné kotúčové píly. (EN 1870-3:2014)

• STN EN 16556 (66 8533) • Stanovenie maximálneho otvoreného času lepenia pre termoplastické lepidlá na drevo na nenosné konštrukčné dielce. (EN 16556:2014)

• STN EN ISO 4618 (67 3003) • Náterové látky. Termíny a definície stanovenú normou ISO 4618:2014. (EN ISO 4618:2014; ISO 4618:2014)

• STN EN ISO 13803 (67 3027) • Stanovenej hmlovej reflexie v náterovom filme pri 20 °C. (EN ISO 13803:2014; ISO 13803:2014)

• STN EN ISO 2813 (67 3063) • Náterové látky. Stanovenie zrkadlového lesku náteru pri uhle 20°, 60°, 85°. (EN ISO 2813:2014; ISO 2813:2014)

• STN EN 1365-2 (92 0810) • Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy. (EN1365-2:2014)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina