archív aktualít rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2015

• ČSN EN 15628 (01 0666) • Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby
• ČSN EN ISO 4126-7 (13 4310) • Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Obecné údaje
• ČSN ISO 18333 (26 9136) • Palety pro manipulaci s materiálem – Kvalita nových dřevěných komponentů pro prosté palety
• ČSN 34 7402:1999 (34 7402) • Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů (změna Z3)
• ČSN EN 50182:2002 (34 7509) • Vodiče venkovního elektrického vedení – Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů (oprava 3)
• ČSN EN ISO 3994 (63 5220) • Plastové hadice – Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin – Specifikace
• ČSN EN ISO 8029 (63 5231) • Plastové hadice – Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití – Specifikace
• ČSN EN ISO 8330 (63 5402) • Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Slovník
• ČSN EN ISO 1452-5 (64 3185) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 5: Vhodnost použití systému
• ČSN 73 0804:2010 (73 0804) • Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (změna Z2)
• ČSN EN ISO 12945-3 (80 0837) • Textilie – Zjišťování sklonu povrchu plošných textilií ke žmolkování, k rozvláknění nebo zcuchání – Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji
• ČSN EN ISO 16559 (83 8200) • Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis

Technické normy zrušené k 1. 3. 2015

• ČSN P ENV 13801 (64 3197) • Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Termoplasty – Doporučení pro instalace (platila od: srpen 2001)
• ČSN 33 2000-7-714 (33 2000) • Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení (platila od: červenec 2001)
• ČSN EN 60439-3 (35 7107) • Rozváděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze – Rozvodnice (platila od: únor 1995)
• ČSN EN 60335-2-24 ed. 4 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 60705 (36 1060) • Mikrovlnné trouby pro domácnost – Metody měření funkce (platila od: únor 2000)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina