archív aktualít rok 2015

Jak získat peníze na podporu nebo rozjezd podnikání?

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP14Během následujících dní bude spuštěn program Záruka 2015 až 2023, který prostřednictvím záruk podporuje přístup malých a středních podnikatelů k úvěrům u komerčních bank.

Malí podnikatelé do 50 zaměstnanců mohou získat individuální záruku ve výši až 30 milionů Kč k úvěrům na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení nehmotného majetku nebo koupi provozovny. Další možností pro malé podnikatele je získání portfoliové záruky k úvěru do 10 mil. Kč, přičemž použití úvěru je v tomto případě rozšířeno o možnost pořízení drobného nehmotného majetku a pořízení zásob. Záruka se poskytuje zjednodušeným postupem zabezpečujícím rychlé vyřízení žádosti.


Pro malé a střední podnikatele do 250 zaměstnanců je určena individuální záruka s finančním příspěvkem ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu. Maximální výše příspěvku je 500 000 Kč a získat jej mohou sociální podnikatelé, kteří splňují podmínky zaměstnávání znevýhodněných osob, reinvestují více než 50 % zisku do rozvoje podnikání a rozvíjí společenskou odpovědnost sociálního podniku. Záruka může být poskytnuta až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

Program bude vyhlašován prostřednictvím jednotlivých časově omezených výzev k podávání žádostí, ve kterých budou blíže specifikovány podmínky programu. Takto nastavený je garanční program proto, aby umožnil rychle reagovat na aktuální situaci a potřeby malých a středních podnikatelů. V období let 2015 až 2017 bude podpora malých podnikatelů při získání úvěrů zajištěna ve výši zhruba 5,3 miliardy Kč. Celý program bude realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která bude na svých pobočkách přijímat žádosti o podporu.

Program Záruka má plnit doplňkovou funkci k programům financovaným z Evropských strukturálních a investičních fondů, vyhlašovaným především v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Budou z něj proto podpořeni ti podnikatelé, kteří nebudou podporováni v rámci tohoto programu, zejména ti pražští.

Program navazuje na program Záruka realizovaný v minulém roce, který byl určen pouze pro malé podnikatele. O tento program byl mezi malými podnikateli velký zájem, což dokládá i skutečnost, že v průběhu roku 2014 ČMZRB poskytla 1929 záruk v celkové zaručované výši 3,864 miliardy Kč.

M-záruka

Začínající drobní podnikatelé s méně než 10 zaměstnanci, kteří jsou registrováni k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let, mohou získat i zvýhodněnou záruku, takzvanou M-záruku. Tento úvěr je možné použít na pořízení investic nebo zásob. Je poskytován bez zajištění na dobu až 6 let, a to až do výše 70 % jistiny úvěru v programu Záruka pro malé podnikatele za příznivou cenu maximálně 0,3 p. a. % z výše záruky. Rozhodnutí o záruce je možné získat do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Výše zaručovaného úvěru je omezena pro záruky za úvěry pro malé podnikatele na 5 milionů Kč. M-záruku je možné uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem: Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Evropsko-ruská banka, GE Money bank, Komerční banka, PPF banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a Sberbank.

Zdroje: ČMZRB, Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina