archív aktualít rok 2015

Jak získat peníze na podporu nebo rozjezd podnikání?

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP14Během následujících dní bude spuštěn program Záruka 2015 až 2023, který prostřednictvím záruk podporuje přístup malých a středních podnikatelů k úvěrům u komerčních bank.

Malí podnikatelé do 50 zaměstnanců mohou získat individuální záruku ve výši až 30 milionů Kč k úvěrům na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení nehmotného majetku nebo koupi provozovny. Další možností pro malé podnikatele je získání portfoliové záruky k úvěru do 10 mil. Kč, přičemž použití úvěru je v tomto případě rozšířeno o možnost pořízení drobného nehmotného majetku a pořízení zásob. Záruka se poskytuje zjednodušeným postupem zabezpečujícím rychlé vyřízení žádosti.


Pro malé a střední podnikatele do 250 zaměstnanců je určena individuální záruka s finančním příspěvkem ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu. Maximální výše příspěvku je 500 000 Kč a získat jej mohou sociální podnikatelé, kteří splňují podmínky zaměstnávání znevýhodněných osob, reinvestují více než 50 % zisku do rozvoje podnikání a rozvíjí společenskou odpovědnost sociálního podniku. Záruka může být poskytnuta až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru.

Program bude vyhlašován prostřednictvím jednotlivých časově omezených výzev k podávání žádostí, ve kterých budou blíže specifikovány podmínky programu. Takto nastavený je garanční program proto, aby umožnil rychle reagovat na aktuální situaci a potřeby malých a středních podnikatelů. V období let 2015 až 2017 bude podpora malých podnikatelů při získání úvěrů zajištěna ve výši zhruba 5,3 miliardy Kč. Celý program bude realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která bude na svých pobočkách přijímat žádosti o podporu.

Program Záruka má plnit doplňkovou funkci k programům financovaným z Evropských strukturálních a investičních fondů, vyhlašovaným především v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Budou z něj proto podpořeni ti podnikatelé, kteří nebudou podporováni v rámci tohoto programu, zejména ti pražští.

Program navazuje na program Záruka realizovaný v minulém roce, který byl určen pouze pro malé podnikatele. O tento program byl mezi malými podnikateli velký zájem, což dokládá i skutečnost, že v průběhu roku 2014 ČMZRB poskytla 1929 záruk v celkové zaručované výši 3,864 miliardy Kč.

M-záruka

Začínající drobní podnikatelé s méně než 10 zaměstnanci, kteří jsou registrováni k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let, mohou získat i zvýhodněnou záruku, takzvanou M-záruku. Tento úvěr je možné použít na pořízení investic nebo zásob. Je poskytován bez zajištění na dobu až 6 let, a to až do výše 70 % jistiny úvěru v programu Záruka pro malé podnikatele za příznivou cenu maximálně 0,3 p. a. % z výše záruky. Rozhodnutí o záruce je možné získat do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Výše zaručovaného úvěru je omezena pro záruky za úvěry pro malé podnikatele na 5 milionů Kč. M-záruku je možné uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem: Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Evropsko-ruská banka, GE Money bank, Komerční banka, PPF banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a Sberbank.

Zdroje: ČMZRB, Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina