archív aktualít rok 2015

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v januári 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery januar15 NIndikátor dôvery v obchode (14,7) sa v januári v porovnaní s decembrom nezmenil, keď rast očakávaných podnikateľských aktivít bol negovaný poklesom súčasných podnikateľských aktivít pri nezmenenom stave zásob.

Súčasné podnikateľské aktivity hodnotilo 89 % respondentov ako priaznivé, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (18) znížilo v porovnaní s decembrom o 3 percentuálne body (p.b.). Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov je viac pozitívnych hodnotení vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Úroveň zásob sa medzimesačne nezmenila a 91 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 30 % respondentov a 58 % so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli (34), po očistení od vplyvu sezónnosti, stúplo o 1 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách a krajoch okrem Košického a Trenčianskeho.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa januárové saldo (31) zvýšilo o 3 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, ostatným tovarom a opravy motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a krajoch okrem Košického a Žilinského.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s januárom predpokladá pokles (saldo sa znížilo o 2 p.b. na hodnotu 13). Napriek tomu zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel a maloobchodu s ostatným tovarom. Z veľkostného hľadiska plánujú prijímať firmy s 20 až 49 a 100 a viac zamestnancami a z územného hľadiska len v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Celkove s prijímaním zamestnancov počíta 24 % respondentov (vážené počtom zamestnancov) a 63 % o zmene neuvažuje.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast 10 % respondentov. Ceny budú zvyšovať respondenti len v sektore maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom a z veľkostného hľadiska firmy s 50 a viac zamestnancami. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti všetkých krajov okrem Košického, Trenčianskeho a Bratislavského. Väčšina (90 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo (-2) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 3 p.b. Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v decembri, v dôsledku čoho sa saldo (31) znížilo o 7 p.b. Pokles tržieb predpokladajú respondenti maloobchodu s pohonnými hmotami, predaja motorových vozidiel a maloobchodu s ostatným tovarom, z veľkostného hľadiska firmy s 11 až 49 zamestnancami a podľa regiónov v Košickom, Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (59 %), nízky dopyt (49 %), legislatívu (39 %) a vysoké prevádzkové náklady (33 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je o 1 p.b. viac ako v decembri.

Zdroj: SŠU

Indikator dovery januar15 big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina