archív aktualít rok 2015

Drevo piliarskym závodom dodá š.p. LESY SR len vo výške 4 mil. m³

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pila v zime1V roku 2015 vyťaží š.p. LESY SR približne rovnaké množstvo dreva ako v roku 2014. Pri ťažbe 4,087 mil. m³ guľatiny zachovajú rovnakú úroveň dodávok piliarskym firmám na spracovanie ako vlani.

Aj pre členské spoločnosti Zväzu spracovateľov dreva SR, ktoré odberajú približne pätinu ročného objemu ťažby, š.p. LESY SR vyčlenili na rok 2015 rovnaké množstvo ihličnatej piliarskej guľatiny (predovšetkým v drevine smrek) ako v roku 2014. Dodávateľ postup zdôvodňuje, že je v zmysle platnej obchodnej politiky podniku. Naďalej trvá na podmienkach  zabezpečenia pohľadávok formou bankových záruk, zálohových platieb a ďalších záruk. Pri návrhu dodávateľsko-odberateľských zmlúv vychádzali z objemu dodávok v roku 2014. Dôležitými kritériami bolo rovnomerné odoberanie drevnej hmoty počas celého roka a dodržiavanie lehoty splatnosti záväzkov za odobrané drevo.

S takýmto postojom vyjadril Zväz spracovateľov dreva SR nespokojnosť: „Citlivo vnímame krehkú rovnováhu na slovenskom trhu s drevom. Máme záujem, aby sa strategická surovina – drevo rozdeľovala na slovenskom trhu transparentne a spravodlivo všetkým preukázateľne spracovateľským subjektom. Prvorado by sa mala spracovať v domácich spracovateľských kapacitách, aby sa k nim nedostávalo drevo cez tretie subjekty a podstatná časť sa nevyvážala do zahraničia.“

Stanovisko rozhodujúceho dodávateľa dreva – LESY SR, š.p.: „Spresnenie množstva dreva na rok 2015 skomplikovala výška kalamity a zostatok guľatiny na expedičných skladoch. Preto obdobie pred podpisom zmlúv trvalo dlhšie. Nové kúpne zmluvy už posielame a mali by zabezpečiť plynulý prechod dodávok a spolupráce už od prvých dní tohto roku.“

Zostáva veriť tomuto prísľubu. Piliarske prevádzky by mali dostávať dodávky dreva tak, aby nemuseli odstavovať výrobu a mohli efektívne a zodpovedne plánovať harmonogramy výroby a odbytu svojej produkcie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina