archív aktualít rok 2015

Analýza trhu s jehličnatým dřívím

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konference BerlinVe dnech 16. – 17. října 2014 se konala v Berlíně Mezinárodní konference o jehličnatém dříví. Odborníci z celého světa hodnotili celosvětovou situaci na trhu s dřívím.

Zotavení po období krize není zatím stabilní

Claus Tigges z Německé spolkové banky prezentoval finančně politický rámec, ve kterém se trh s dřívím bude v následujících měsících pohybovat.
V posledních dvou letech bylo podle Tiggese zjevné oživení v Evropě od nástupu krize v roce 2009. Toto oživení situace ale není a nebude stabilní. Nejvýznamnější státy Evropy vykazují v současné době slabý růst, některé částečně dokonce mírný pokles. Vývoj v původních krizových zemích, především v Irsku, Španělsku a Portugalsku, naproti tomu naznačuje docela zdravé tendence růstu. V celé Evropě však byl ve druhé polovině roku 2014 zjevný pokles dynamiky trhu. Toto oslabení vývoje se jeví výrazněji také ve srovnání s prvním pololetím, kdy došlo k markantnímu oživení po roce 2013. V Eurozóně se v roce 2015 neočekává recese, spíše se počítá s mírným růstem hrubého domácího produktu. Rizikovým faktorem je zejména geopolitická situace. Jako hlavní problémy označil Tigges nízký stav veřejných investic v Německu a klesající ceny komodit, které by mohly vést k deflaci. Za pokles cen komodit jsou z více než 70 % na vině ceny energií a potravin.

Situace evropských pilařských závodů

Sampsa Auvinen, člen představenstva lotyšské firmy Norvik Timber Industries analyzoval vývoj tržní situace evropských pilařských závodů v letech 2013 a 2014. Od začátku roku 2013, zhruba v prvních 7–8 měsících došlo k nástupu konjunktury, kterou však ve třetím kvartálu vystřídal opačný trend a do konce roku 2013 již k oživení nedošlo. Začátkem roku 2014 se výrazně zvýšila produkce řeziva v celé Evropě, výjimkou bylo pouze Švýcarsko. Procentuálně nejvíce vzrostla výroba řeziva v Rumunsku, tento trend Auvinen označil s ironií za přímo fatální chybu pilařů. Množství pořezu se řídilo stavem zásobování surovinou ve stylu: „Máme dost kulatiny, budeme vyrábět“. Samozřejmě došlo v krátké době ke značnému převisu nabídky řeziva na trhu, přestože byli pilaři mnohokrát upozorňováni na to, aby produkci přizpůsobili nabídce a reagovali na ni včas. Skupina tržních expertů v oblasti stavebnictví předpovídala pro rok 2014 růst ve výši 2,0 %. To bylo podle Auvinena příliš optimistické. Stavebnictví v loňském roce této úrovně růstu zcela jistě nedosáhlo.
Na situaci pilařských závodů v Evropě bude mít podle Auvinena vliv vývoj trhu na Středním východě a v severní Africe. V poslední době narůstá objem exportu do těchto destinací, jistou míru nejistoty představují permanentní politické konflikty.
Kriticky hodnotil Auvinen asijské trhy, Japonsko a Čínu. V Japonsku došlo k silnému poklesu bytové výstavby, podle statistických údajů nejvíce od roku 2009. Čína je sice důležitým trhem, ale i tady se situace pohybuje směrem k mírnému poklesu vývoje. Vláda se snaží všemi možnými způsoby podporovat rozvoj stavební branže, v posledních měsících se zvýšil počet nově postavených dvouapartmánových domů, ale jinak je podle expertů trh s byty v Číně již nasycen.
Vývoj na trzích v USA zaznamenává mírný růst, což však v dohledné době na evropské trhy s dřívím žádný pozitivní efekt mít pravděpodobně nebude.
Z důvodu ukrajinské krize neočekává Auvinen žádná omezení trhu s dřívím s Ruskem. Sankce ze strany Evropské unie by se podle něho explicitně neměly týkat civilního obyvatelstva. Rubl ztratil v roce 2014 více než 18 % své hodnoty, což by se mělo projevit spíše pozitivně pro ruské pilařské závody, které jsou orientovány na export. Situace postihne spíše dodávky do Ruska a zcela jistě klesne výše investic v Rusku. Finance se zjevně přesouvají do zemědělství, ruské banky jsou stále méně ochotny financovat investice.
Podle Auvinena je obtížné předpovídat vývoj situace evropských pilařů. Poptávka po řezivu je nestabilní, čtvrtý kvartál roku 2014 a také začátek roku 2015 nebudou znamenat nějaký výrazně pozitivní vývoj. Pilařské závody by z toho měly vycházet a spíše omezit produkci řeziva, které je již nyní ve stavu převisu nabídky.

Spotřeba dříví – vývoj lepší než se očekávalo

Andreas von Möller, šéf Evropského svazu pro obchod s dřívím a obchodní šéf dřevařské a papírenské firmy Jacob Jürgensen GmbH & Co. v Hamburku, analyzoval situaci na trhu s dřívím z hlediska spotřebitelů dříví. Situace vychází ze stabilní úrovně hrubého domácího produktu v Eurozóně a poměrně stabilního vývoje ve stavebnictví. Stavební činnost v Německu a Rakousku vykazuje pozitivní trend, mírné oživení zaznamenává stavební branže i ve Velké Británii, Španělsku, Maďarsku a Slovinsku. Také počet stavebních povolení je v těchto zemích vysoký s výjimkou Francie, kde došlo k poklesu jejich počtu. Problematickou zemí zůstává Itálie, kde dochází spíše k dalšímu poklesu již tak slabého vývoje stavebnictví a zatím nejsou signály ke zlepšení situace.
Export řeziva ze států Evropské unie již několik let nepatrně klesá, od roku 2012 ročně zhruba o 1 %. Důvodem toho je především pokles exportu v rámci evropských zemí. V prvním pololetí roku 2014 jeho objem (11,3 miliony m3) klesl o 6 % ve srovnání se stejným obdobím 2013. Vývoz z Evropy do mimoevropských destinací naopak zaznamenal vzrůst o 6 % na 9,5 milionů m3, především do Japonska, Číny a na Střední východ. Zvýšení vývozu řeziva zaznamenaly Finsko, Německo, Rumunsko a Lotyšsko, k poklesu došlo u vývozu z Rakouska a Švédska.
Co se týká dovozu do EU, došlo v roce 2014 k jeho oslabení, a to o 1 % ve srovnání s rokem 2013. Od roku 2012 se dovoz do EU snížil o více než 6 %. Pokles zaznamenaly Belgie, Nizozemí a Rakousko, k mírnému nárůstu dovozu došlo v případě Itálie, Velké Británie, Francie, Španělska, pobaltských zemí, České republiky, Slovenska, Irska a Chorvatska.
Celková situace na evropských trzích s řezivem se podle Möllera vyvíjí lépe, než se očekávalo. Původní prognózy počítaly s poklesem o 8–10 % v roce 2013, ve skutečnosti došlo k oslabení o 6 %, v první polovině roku 2014 dokonce již jen o 1 %. Tímto bylo podle Möllera dosaženo pomyslné dno a pro rok 2015 se odhaduje růst ve výši 2–3 %. K faktorům, které by tento pozitivní trend mohly ovlivnit, se přičítá hospodářský pokles v Německu, ukrajinská krize a sankce proti Rusku se všemi důsledky, jakými jsou problémy v zásobování energií, pokles reálných příjmů, nezaměstnanost a vysoké státní zadlužení v souvislosti s veřejnými investicemi.
Vyhlídky německého trhu jsou podle Möllera opatrně optimistické za předpokladu, že se brzy podaří snížit velké zásoby na skladech řeziva po zimě 2014. Trh ve Francii zažívá jistou stagnaci, v Nizozemí bylo podle expertů dosaženo dna a očekává se růst v roce 2015. V Belgii se po velmi úspěšném prvním pololetí 2014 vývoj zastavil a ceny v současné době zažívají doslova volný pád. Španělsko zaznamenalo po šesti letech recese konečně nárůst hrubého domácího produktu v prvním pololetí 2014, v letošním roce se počítá s mírným růstem vývoje. Pozitivně hodnotí Möller vývoj v Dánsku, jedná se podle jeho analýz o jeden z nejlépe fungujících trhů v rámci Evropy. Ve Velké Británii bude podle předpokladů pokračovat růst spotřeby, odhady hovoří o 3–5 %. Spotřeba v Itálii se nachází na nízké úrovni a v dohledné době se zlepšení neočekává. Podle expertů se Itálie dostala opět do fáze recese.
„Hodně bude záležet na zimě 2014/15,“ říká Möller, „je otázkou, zda bude extrémně teplá zima nebo se situace změní a jak se podle toho bude vyvíjet poptávka. Od všech partnerů na trhu se bude vyžadovat trpělivost, aby nedošlo k nadprodukci. Po loňské zkušenosti jsou ale evropští producenti již obezřetnější. Problémy se očekávají spíše na mimoevropských trzích.“

Zdroj: www.fordaq.com

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina