archív aktualít rok 2014

Drevársky magazín sa nečíta len pri ponku, ale aj vo vlaku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vo vlaku mVydávanie odborných časopisov, rovnako ako iných tlačených médií, sprevádzajú aj negatívne vplyvy: nechuť mladej generácie čítať tlačené periodiká a internet ako nový informačný fenomén. O to príjemnejšia je pre nás skutočnosť, že si Drevársky magazín – ako odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby – udržiava nielen stálych priaznivcov, ale aj získava nových čitateľov naprieč profesiami i vekovými kategóriami.

Všeobecne sa hovorí, že ľudia nemajú čas čítať. A je to pravda. V dnešnej hektickej dobe máme oveľa menej voľného času, ako tomu bolo v minulosti. Kto ale v našej branži má záujem o odborné informácie a chce mať prehľad o dianí v odvetví spracovania dreva, ten si na Drevársky magazín nájde čas. Časopis je k dispozícii rovnako v tlačenej podobe ako aj v pdf formáte na našom portáli www.drevmag.com v sekcii TLAČENÝ MAGAZÍN.

Vydávanie odborného časopisu pre odvetvie spracovania dreva charakterizuje jeho vydavateľ a šéfredaktor Ing. Igor Patráš ako účelne nasmerovanú aktivitu, ktorá sa v súčasnosti presadila do vládnej realizácie Národného programu využívania potenciálu dreva. „Podporujeme zlepšovanie podmienok pre maximálnu finalizáciu dreva v domácich podmienkach. Pre tieto a ďalšie zásady inšpirujeme všetkých, čo s drevom prichádzajú do styku.“

Drevársky / Dřevařský magazín (vrátane predchodcu Stolársky / Stolařský magazín) má za sebou už takmer 15 rokov vydávania časopisu. Formou odborného periodika vyšlo doteraz 144 čísiel v celkovom rozsahu 11 114 strán. Časopis vychádza od roku 2004 aj pre českú odbornú verejnosť. Doteraz (do novembra 2014) dostali k dispozícii 109 čísiel v celkovom rozsahu 9450 strán. Pôvodný Stolársky magazín zmenil od roku 2011 názov na Drevársky magazín. Odvtedy vyšlo 39 čísiel (v slovenčine aj v češtine) v rozsahu 3276 strán. V súčasnom 15. ročníku vydávania vyšlo 9 čísiel v rozsahu 756 strán.

Foto: Sedím vo vlaku z Galanty do Bratislavy a oproti mne niekto číta Drevársky magazín… (foto: Mgr. Jakub Dvorský)

Vo vlaku V

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina