archív aktualít rok 2014

Situace na evropském trhu s tropickým dřívím

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Tropicke drevo1Koncem července se setkali zástupci Evropského svazu obchodníků s dřívím (ETTF) na jednání o výsledcích uplatňování a implementaci evropského Nařízení o dřevě EUTR. Zúčastnili se odborníci a zástupci členských svazů z Francie, Německa, Itálie, Nizozemí a Velké Británie.

Rupert Oliver, finanční poradce v oblasti monitoringu evropského trhu zdůraznil, že je nutné minimalizovat rizika na trhu s tropickým dřívím. Zavedení Nařízení o dřevě a z toho plynoucí restriktivní opatření by měly podstatně omezit spekulativní obchody s tropickými sortimenty.

Na trhu s tropickým dřívím v zemích Evropské unie postupně dochází ke strukturálním změnám. Jednou z nich je koncentrace obchodu na menší počet větších aktérů trhu. Evropští importéři by měli pečlivě vybírat, se kterou destinací tropické oblasti budou obchodovat. Aktivity se většinou koncentrují na obchodní partnery, se kterými mají vývozci dříví déledobější smlouvy a kteří jsou ochotni doložit potřebné informace k surovině podle požadavků EUTR.

Dalším důvodem změn je v poslední době nedostatek tropických dřevin na evropském trhu. V některých dodavatelských zemích došlo k redukci kapacit, jiné se soustředily více na domácí obchod nebo se začaly obchodně orientovat na trhy v jiných oblastech, dominantním odběratelem se opět stává Čína. Dodavatelé tropického dříví mají v poslední době více možností odbytu suroviny a mohou si vybírat, i z těchto důvodů je markantní pokles objemu obchodu s tropickými sortimenty v Evropě. Poptávka z evropských zemí převyšuje nabídku a dovoz tropického dříví vykazuje krátkodobou fluktuaci. Ta je způsobována jednak zavedením nařízení EUTR, ale mnohem více se na ní podílejí objektivní hospodářské faktory.

Podle informací nastal výraznější pokles dovozu tropického dříví do Evropy v srpnu 2013 a nejnižšího stavu dosáhl v únoru 2014. Podílelo se na tom několik faktorů. Došlo k drastické redukci vývozu některých tropických druhů dřeva, jako například dřeviny sapelli z Afriky, a to převážně z Kamerunu. K tomu se přidružily infrastrukturální problémy v některých afrických přístavech, nejvíce v kamerunském přístavu Douala, který je obchodním střediskem celého státu. Výrazně klesl dovoz dříví z Malajsie poté, co Evropská unie zvýšila dovozní clo pro dovoz malajského dříví, neboť došlo ke změnám statusu Malajsie v obchodních preferencích Evropské unie (GSP).

Nejnovější analýzy trhu však dokazují, že se už od února letošního roku projevuje pozitivní trend a s ním mírné oživení dovozu tropického řeziva do Evropy. Problematická situace zásobování se pomalu zlepšuje a roste poptávka ze strany zemí EU, nejvíce z Francie, Belgie, Holandska, Německa a Velké Británie.

Zdroj: www.fordaq.com

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina