archív aktualít rok 2014

Drevári naďalej ponúkajú spoluprácu pri spracovaní kalamitnej guľatiny

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pilnica velinČlenské spoločnosti Drevárskej sekcie Zväzu spracovateľov dreva SR, ktoré sú odberateľmi drevnej hmoty od š.p. LESY SR, garantujú, že odoberú celý objem kontrahovaný na rok 2014 ako celok tak, ako bol dohodnutý v obchodných zmluvách.

ZSD SR odpovedá na vyhrážku š.p. LESY SR z 19. augusta 2014, že ich návrh je neodôvodnený a nesúhlasia s ním!

Konštatujú, že členské spoločnosti ZSD SR odoberajú od štátnych lesov vyšší objem dreva o 37 % nad pôvodne zazmluvnený objem aj za nevýhodné ceny v porovnaní so súkromnými dodávateľmi, čo robia na úkor vlastnej ekonomiky. Kvôli kalamite zväz garantuje zvýšený odber guľatiny a vyzýva LESY SR, š.p. k rokovaniu k tejto otázke v súvislosti so zmluvnými vzťahmi na ďalšie obdobie.

Výzva LESY SR, š.p. na zvýšenie exportu dreva do zahraničia je nepodložená skutočným záujmom členských spoločností ZSD SR:
• Lesy nereagovali na predložené žiadosti na zvýšenie odberu drevnej hmoty o viac ako 100 tis. m3 niektorých členských spoločností Drevárskej sekcie ZSD SR
• Vyčíslený deficit 40 % neodobratej hmoty v 3. štvrťroku 2014 tvoria firmy s tzv. Riškovými zmluvami
• Deficit 22 022 m3 je v skutočnosti zanedbateľným objemom drevnej hmoty na skládkach LESY SR, š.p.!

ZSD SR má na základe uvedených argumentov eminentný záujem na tom, aby sa drevo ako strategická surovina spracovala v prvom rade v slovenských spracovateľských kapacitách a aby sa nevyvážala do zahraničia. Uprednostnenie exportu môže byť zdrojom obchodných špekulácií a poškodzovania ekonomiky SR. Na deklarovanej ponuke spolupráce s postihnutými lesnými závodmi z 19. mája 2014 ZSD SR naďalej trvá a jeho členské spoločnosti budú nápomocné pri spracovaní kalamitnej guľatiny. Cíti spoluzodpovednosť za stav a rozvoj lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku.

 

Súvisiace články:

Čo s vyťaženou guľatinou? Lesy SR ponúknu drevo na export

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina