archív aktualít rok 2014

ÚNMZ chystá zrušení některých ČSN pro stavební výplně a obaly výrobků

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stare normyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. června 2014 ve Věstníku ÚNMZ č. 6/2014 seznam českých technických norem (ČSN) třídy 74 – Části staveb a třídy 77 – Obaly a obalová technika, navrhovaných ke zrušení. Důvodem pro jejich zvažované zrušení je zastaralost, neaktuálnost či jiné blíže nespecifikované důvody. Nicméně každý, kdo má odůvodněné námitky proti zrušení některé z těchto ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od data zveřejnění (do 18. 7. 2014) na níže uvedených adresách ÚNMZ.

Seznam ČSN tříd 74 a 77 navržených na zrušení

• ČSN 74 7731 (74 7731) • Dveře odolnější proti vloupání (vydaná 1. 3. 1991)
• ČSN 77 0020 (77 0020) • Balení. Všeobecné požadavky na obaly (vydaná 19. 3. 1986)
• ČSN 77 0052-2 (77 0052) • Obaly – Odpady z obalů – Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů (vydaná červenec 2003)
• ČSN 77 0054 (77 0054) • Obaly – Požadavky na vratné spotřebitelské obaly (vydaná květen 1997)
• ČSN 77 0100 (77 0100) • Ochranné balení. Všeobecná ustanovení (vydaná říjen 1992)
• ČSN 77 0104 (77 0104) • Spotřebitelské obaly pro ochranné balení (vydaná 31. 7. 1978)
• ČSN 77 0105 (77 0105) • Přepravní obaly a fixační systémy pro ochranné balení (vydaná 31. 7. 1978)
• ČSN 77 0110 (77 0110) • Ochranné balení strojírenských výrobků. Všeobecná ustanovení (vydaná 27. 5. 1980)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Adresa pro písemné podávání námitek:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, e-mail: normalizace@unmz.cz

Adresa pro osobní a telefonické jednání:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), oddělení 2400 – Ing. Krupičková (třída 74), oddělení 2200 – Ing. Zajíček (třída 77), Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 802 111

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina