archív aktualít rok 2014

Rakousko – ochlazení na trhu s řezivem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rezivo stavebni2V Rakousku začal rok 2014 poklesem odbytu v I. kvartálu. Mírná a suchá zima slibovala příznivější situaci, to se však zatím nepotvrdilo. Očekává se, že pokles odbytu vykompenzují během roku stavební sortimenty, v oblasti Vídně je plánována výstavba více než 55 000 nových obytných jednotek. Ve srovnání s okolními zeměmi byla stavební činnost zahájena až ve druhé polovině března, část území Rakouska navíc sužovala sněhová kalamita.

Trh s kulatinou v Rakousku nasycen

Rakouská zemědělská komora hlásí, že aktuálně je trh s jehličnatou kulatinou v Rakousku poměrně nasycen. Optimální rámcové podmínky uplynulých měsíců přispěly k vysoké produkci dříví a tomu odpovídá také situace na skladech. Většina pilařských závodů hlásí velmi dobré zásobování jehličnatým dřívím.
Již od podzimu 2013 těžily také privátní lesy v maximální míře. V oblastech postižených sněhovou kalamitou na začátku roku probíhá intenzívní odklízení kalamitního dříví. Z důvodu uzavření pily v Sollenau bylo potřeba nově nastavit systém logistiky, aby nevázl odbyt borového dříví.
Ve druhém kvartálu klesly ceny pilařské smrkové kulatiny až o 4 eura/m3, borová kulatina zlevnila v průměru o 2 eura/m3.
U listnatých sortimentů vykazuje pozitivní trend především poptávka po dubovém dříví. Méně uspokojivý stav hlásí bukové sortimenty, situaci částečně kompenzuje stabilně vysoký zájem ze strany asijských zemí.
Také papírenský průmysl a výroba celulózy a dřevěných desek hlásí dobré zásobování vlákninou. Škody po kalamitě ve Slovinsku ovlivňují trh s vlákninou na jihu Rakouska, její ceny poklesly až o 3 eura/m3, především v Korutanech a Štýrsku.

Turbulentní trh s vedlejšími pilařskými produkty

V posledních měsících zažívají doslova volný pád ceny vedlejších pilařských produktů, vlákniny a štěpky. Přispělo k tomu mnoho faktorů, které způsobily převis nabídky biomasy pro energetické účely. Někteří odborníci vidí vývoj situace dramaticky a obávají se velkých problémů řady pilařských závodů. V této situaci se jeví jako nepochopitelné, že rakouský průmysl papíru a celulózy importoval nemalé množství dříví lodní dopravou z Venezuely. Je obtížné odhadovat další vývoj cen, situaci vyřeší až další opravdová zima.
Významný pokles cen byl způsoben několika faktory. Jedním z nich byla mírná zima, která patřila ke statisticky nejteplejším periodám vůbec od počátku záznamů o počasí v Rakousku. Spotřeba pelet klesla podle informací obchodníků ve srovnání s minulým rokem až o 30 %. K převisu nabídky energetického dříví přispěla také sněhová kalamita ve východním Tyrolsku, Korutanech, Slovinsku a Chorvatsku. Objem kalamitního dříví se odhaduje na 1,5 milionu m3, velká část bude určena na energetické účely.
Důležitým faktorem bylo také uzavření závodu na výrobu dřevěných desek MDF Hallein, jehož spotřeba štěpky pro výrobu dosahovala 1,4 milionu m3. Celulózka v Pöls redukovala výrobu z důvodu exploze jednoho z kotlů, koncem února byla z důvodu poruchy také dočasně zastavena činnost jedné z největších tepláren na biomasu ve Vídni Simmeringu. Teplárna spotřebovává 250 000 tun štěpky ročně.
Mírná zima přispěla také k mobilizaci těžby, zásoby pilařské kulatiny jsou nadprůměrné a s tím souvisí také odpovídající vysoká nabídka vedlejších pilařských produktů.

Pokles odbytu stavebních sortimentů

Následující srovnání ukazuje dramatický pokles odbytu na jednom z hlavních trhů stavebního dříví – v Itálii. Ještě v roce 2007 dosahoval export řeziva do Itálie 4,4 milionů m3, v minulém roce to bylo už jen 2,36 milionů m3. Italský stavební trh zaznamenal rapidní pokles odbytu, v roce 2005 bylo v prvním pololetí roku postaveno 140 000 nových bytových jednotek. V roce 2012 to bylo již pouze 45 000, ve stejném období loňského roku jen sotva 28 000. Slabý odbyt vykazuje i hoblované řezivo, celkově si navíc firmy stěžují na špatnou platební morálku.
Jiná situace je u obalového řeziva, po tomto sortimentu zatím trvá poptávka z Itálie a zvyšuje ceny. Velké exportní země vyváží obalové řezivo převážně do zámoří (USA, Čína).
V Řecku a Španělsku se zdá, že se obě země odrazily ode dna a jejich exportní množství se začíná zvyšovat.
Jedním z důležitých odbytových trhů pro dřevěné produkty bylo a zatím je Japonsko. Podle informací je v Japonsku uznáván pouze rakouský smrk jako jediný trvale udržitelný sortiment konstrukčního masívu v Evropě. Je tím osvobozen od zvýšení DPH z 5 na 8 %. V dlouhodobém horizontu ale Japonsko z demografických důvodů ztrácí pro trh s dřívím na svém významu.
Pro rok 2014 předpovídají experti nárůst v segmentu obchodu s cennými dřevinami. Situaci přispívá relativně levná kontejnerová přeprava, od Černého moře do Šanghaje se platí za jeden kontejner (12 stop) 600 – 700 eur. Obdobné relace se platí na trase od Baltu do severní Ameriky. Vysoký počet stavebních povolení v severní Americe slibuje dlouhodobě vysokou spotřebu.
Čína je pro rakouské exportéry ještě stále nedoceněna. Je to obří trh, její hospodářství má podle odhadů zaznamenat v letošním roce další růst až o 9 %.
Dlouhodobě se příznivě vyvíjí také odbyt na Blízkém a Středním východě, výjimkou je Saudská Arábie, kde došlo k politicky řízenému vyhoštění „gastarbeiterů“, což způsobilo problémy ve stavebním sektoru, který nyní postrádá pracovní sílu.

Zdroj: www.timber-online.net

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina