archív aktualít rok 2014

Bavorsko – těžba a trh s kulatinou

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les smrkovyVe většině regionů Bavorska probíhala v prvním kvartálu zvýšená těžební činnost jak ve státním, tak i v privátním lese. Odběratelé měli k dispozici dostatek dříví.

Jehličnaté dříví: Většina smluv měla platnost až do začátku II. kvartálu, proto nedošlo od začátku roku k žádným podstatným změnám v cenách kulatiny. Hlavní sortiment smrku standardních délek kvality BC 2b se obchodoval za nezměněné ceny v rozpětí 96 – 104 eur/m3 (ojediněle až 108 eur/m3, ceny na OM v lese). Borové kmeny stand. délek BC 2b se obchodovaly za 78 – 84 eur/m3. Konstantní stav se promítal částečně i do cen na aukcích jehličnatého dříví, které probíhají převážně v tomto období. K výraznějšímu nárůstu cen došlo pouze u douglasky.

Listnaté dříví: Ceny bukového dříví kvality B 4 se pohybovaly kolem 95 eur/m3 (OM v lese), dub stejné kvality (dlouhé dříví) se obchodoval za 285 – 300 eur/m3. Došlo ke zvýšení poptávky po jasanu, také jeho ceny zaznamenaly mírné zvýšení.

Vláknina: Na začátku roku se odbytové trhy vyznačovaly vysokou poptávkou po vláknině, ke konci kvartálu došlo k jejímu oslabení, odběratelé byli dobře zásobeni. Vláknina se obchodovala za průměrné ceny 45 – 48,50 eur/ m3 (OM v lese).

Energetické sortimenty: Mírná zima se postarala o sníženou spotřebu palivového dříví, štěpky a pelet. Těžba v plném proudu přispěla k převisu nabídky vedlejších pilařských produktů. Sklady byly ještě na konci I. kvartálu plné. Obchodníci se snažili zvýšit odbyt nejrůznějšími akčními nabídkami, ceny pelet v průběhu kvartálu poklesly o 10 – 15 eur/t.

Zdroj: www.timber-online.net

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina