archív aktualít rok 2014

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v marci 2014

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery marec14 lowIndikátor dôvery v obchode (2,3) klesol v marci v porovnaní s februárom o 5,7 percentuálneho bodu (p.b.) a to vplyvom negatívnych hodnotení súčasnej a očakávanej podnikateľskej situácie a stavu zásob.

Súčasnú podnikateľskú situáciu hodnotí 83 % respondentov ako priaznivú resp. primeranú sezóne. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (2) znížilo v porovnaní s februárom o 4 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú v sektore opráv motorových vozidiel, v maloobchode s pohonnými hmotami a ostatným tovarom, z veľkostného hľadiska v podnikoch do 99 zamestnancov a z územného hľadiska je viac pozitívnych hodnotení v Prešovskom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji. V ostatných sektoroch, veľkostných skupinách a krajoch prevládajú negatívne hodnotenia.

Úroveň zásob medzimesačne stúpla o 4 p.b. a 86 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 39 % respondentov a 55 % so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli, po očistení od vplyvu sezónnosti, sa znížilo o 12 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a z územného hľadiska vo všetkých krajoch.

Pri hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie na najbližšie tri mesiace respondenti boli pesimistickejší ako minulý mesiac, v dôsledku čoho sa marcové saldo znížilo o 9 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch, veľkostných skupinách a krajoch okrem Trenčianskeho.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s februárom predpokladá nezmenený stav (saldo zostalo na hodnote 0). Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch maloobchodu okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou firiem s 0 až 19 a 50 až 99 zamestnancami, vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického a Trnavského. Celkove s prijímaním zamestnancov počíta 11 % respondentov a 81 % o zmene neuvažuje.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast 21 % respondentov, z toho 11 % očakáva rast výraznejší a takmer dve tretiny (66 %) podobný ako vo februári. Výsledné saldo (10) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 6 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti sektorov maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom, s pohonnými hmotami a v sektore opráv motorových vozidiel; z veľkostného hľadiska všetky skupiny a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja. Menej ako štyri pätiny (79 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (60 %), nízky dopyt (56 %), legislatívu (41 %) a vysoké prevádzkové náklady (35 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 11 % respondentov, čo je na úrovni februára.

Zdroj: SŠU

 

Indikator dovery marec14 big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina