archív aktualít rok 2014

Firmám chybí lepší vymahatelnost práva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stavba RodDumPomoc státu v boji proti následkům aktuální krize vnímají stavební firmy v Česku jako naprosto nedostatečnou. Nejvíce jim chybí lepší vymahatelnost práva. Podle připravované knihy stavebního experta Filipa Bušiny Personální management ve stavebnictví vycházející z výzkumu s více jak 200 stavebními společnostmi, potýkají se s tímto problémem až 4 z 5 stavebních firem.

Špatná vymahatelnost práva podle firem vychází jednak z nekvalitní legislativy, ale také z málo efektivního soudního systému, který neumožňuje rychlou nápravu problémů. Nejvíce se problémy s vymahatelností práva dotýkají středních firem s 51 až 250 zaměstnanci (82 %), které si například stěžují na omezené možnosti při vymáhání dlužných plateb jak od investora, pokud realizují zakázku přímo, tak třeba i od velkých stavebních společností, pokud pracují jako jejich subdodavatel. Podíl velkých firem, které zažívají problémy s vymahatelností práva je o něco menší, ale rovněž významný (73 %). Velké firmy trápí např. spory s veřejnými investory při provádění víceprací a jejich proplácení. Týká se to zejména víceprací, které jsou realizovány z důvodu nekvalitní projektové dokumentace.

Za velký problém považují stavební firmy rovněž netransparentní veřejné zakázky. Tento nedostatek více trápí malé (67 %), než velké (53 %) společnosti. Částečně pomohla vyřešit tento problém novela zákona o zadávání veřejných zakázek, nicméně ta s sebou přinesla i řadu negativních jevů, které do jisté míry systém veřejných zakázek naopak paralyzovaly.

„K nastartování a udržení růstové tendence ekonomického vývoje je podle stavebních podniků nutná podpora veřejných zakázek, lepší vymahatelnost práva, lepší platební morálka a narovnání cen stavebních prací. Trh je v současné době pokřiven tvrdou konkurencí – viz např. dumpingové ceny, špatná kvalita staveb, atd.,“ říká Filip Bušina.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina