archív aktualít rok 2014

Otvárajú 2. revíziu dokumentov certifikačného reťazca PEFC na Slovensku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo PEFCNa základe požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC sa normatívne dokumenty národných lesných certifikačných revidujú minimálne raz za päť rokov. Aktuálna verzia Slovenského systému certifikácie lesov SFSC bola uznaná medzinárodnou radou 28.7.2010 a platí na obdobie do 28.7.2015.

Revízia certifikácie má za cieľ zakotviť do systému nové vedecké poznatky a medzinárodné dokumenty k obhospodarovaniu lesov. Po ukončení mimoriadnej revízie dokumentov v roku 2013, prikročili k oficiálnemu prehodnoteniu revízie národnej schémy, aby zohľadnili zmeny v medzinárodných štandardoch PEFC.

Proces revízie dokumentov je otvorený všetkým záujmovým skupinám v certifikačnom reťazci. Na základe nominácií získaných od rôznych záujmových skupín, Rada PEFC vymenuje za týmto účelom technickú komisiu, ktorej členovia musia mať dostatok skúseností v oblasti na ktoré sa revidované dokumenty vzťahujú. Nominácie za členov komisie a pripomienky k celému procesu revízie SFSC možno písomne predložiť do 28. februára 2014 na info@pefc.sk alebo poštou: PEFC Slovensko, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.

PEFC Slovensko je súčasťou globálneho certifikačného systému PEFC so sídlom v Ženeve a predstavuje národný riadiaci orgán. Celosvetovo je v súčasnosti certifikovaných 250 mil. ha lesov. Takmer 10 tisíc spracovateľských a obchodných spoločností je držiteľmi certifikačného spotrebiteľského reťazca. Na Slovensku je v schéme PEFC certifikovaných 62 % výmery lesov a 50 spoločností preukazuje svoju spoločenskú zodpovednosť zapojenia v spotrebiteľskom reťazci.

Aktuálne PEFC Slovensko vypísalo výberové konanie na pozíciu European Affairs Officer zástupcu do Regionálnej kancelárie v Bruseli. Prihlášku môžu záujemcovia (vrátane životopisu) poslať na uvedené kontakty do 20.2.2014.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina