archív aktualít rok 2014

Semináre k uzávierke roka 2013 a k legislatívnym zmenám k 1.1.2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

UcetnickaPočas jedného dňa sa účtovníčky môžu dozvedieť, aké povinnosti ich čakajú v najbližších dňoch. Nitrianska regionálna komora SOPK pripravila pre ne celodenný seminár „Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2013 a všetky legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2014“ s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom.

Všetci účastníci odborného seminára zároveň dostanú dva rozsiahle materiály vo formáte A4, kde sú uvedené informácie k všetkým preberaným témam.

Termíny seminárov:

Nitra

17. januára

Košice

20. januára

Prešov

21. januára

Žilina

22. januára

Bratislava

23., 29. a 4. februára

Banská Bystrica

28. januára

Trnava

30. januára

Na semináre sa treba prihlásiť tri dni pred konaním na adresu: ivan.belka@sopk.sk a všetci prihlásení budú podrobne inštruovaní za účelom ďalšieho postupu účasti.

Účastnícky poplatok, vrátane písomných podkladov a občerstvenia, predstavuje 45 € pre členov SOPK a 55 € pre ostatných účastníkov. Prednášky seminára sú rozčlenené do časového programu (vždy od 9:00 do 15:00).

Obsah seminárov:

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ukončení roka 2013
Termíny a povinnosti pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013
Vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2014
Potvrdenia o príjmoch za rok 2013 (vrátane komplikovanej časti)
Vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie dane
Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2013, vysporiadanie nedoplatkov a preplatkov
Zamestnanecká prémie za rok 2013 formou príkladov
Odpočítateľné položky za rok 2013 (daňovník, manžel/ka, II. pilier) formou príkladov
Informácia k Daňovým priznaniam FO typ A, B (zamestnanec a SZČO)
Oznamovacie povinnosti poistenca voči zdravotnej poisťovni za rok 2013 (dividendy)

Novely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení k 1.1.2014
Nové úľavy pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných
Zmeny pri dohodách
Novinky o brigádnickej práci študentov v roku 2014
Zvýšenie maximálne vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch
Vymeriavacie základy, minimálny základ, prihlasovanie do SP a zmeny pre SZČO
Preddavky na zdravotné poistenie pre SZČO v roku 2014
Automatický zánik dobrovoľného poistenia
Zmeny pri priznávaní nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti
Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2014
Zmeny v poistencoch štátu na zdravotné poistenie
Zmeny tlačív pre Sociálnu poisťovňu (registračné listy, mesačné výkazy)
Zmeny tlačív pre zdravotné poistenie (prihlasovanie, odhlasovanie, preddavky z dividend)

Novely zákona o dani z príjmov k 1.1.2014
Zmeny v daňovom bonuse vyplývajúcom zo zmeny zákona o prídavku na dieťa
Nepeňažný príjem zamestnanca pri používaní služobného vozidla
Uplatnenie nároku na poukázanie 2 % dane u zamestnávateľa
Zmeny v daňovej povinnosti u SZČO
Odpočítateľné položky pre rok 2014
Preddavky FO a PO v roku 2014
Zvýšenie zrážkovej dane u nerezidentov
Zavedenie daňových licencií

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina