archív aktualít rok 2014

Zvyšujú sa odvody pre živnostníkov a zamestnancov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Penazenka2Odvody na verejné zdravotné poistenie platia živnostníci vždy mesiac dozadu. Za január 2014 živnostníci a zamestnanci po prvý raz odvedú preddavky na účty Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne až vo februári 2014. Výška povinných odvodov sa však pre rok 2014 mení.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa zvyšujú o 3,15 € na minimálny základ 133,42 €. V roku 2013 to bolo 130,27 €. Odvody sú percentuálne zložené z vymeriavacieho základu: na nemocenské poistenie 4,4 %, starobné poistenie 18 %, invalidné poistenie 6 %, rezervný fond 4,75 %. Vymeriavací základ sa tvorí minimálne od sumy 133,42 % až po maximálnu sumu 1334,28 €. Po novom sa vymeriavací základ určuje takto: čiastkový základ dane neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO sa delí koeficientom 1,6:12. Do vymeriavacieho základu už nebudú patriť príjmy, ktoré nesúvisia s činnosťou SZČO (príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové poistenie).

Vyššie odvody do Sociálnej poisťovne zvýšia nemocenské dávky – maximálna suma sa vypočíta z 1,5-násobku priemernej mzdy spred 2 rokov. Nemocenské dávky uhrádza Sociálna poisťovňa a počítajú sa maximálne zo sumy 1207,50 €. Živnostníci a zamestnanci dostanú počas prvých 3 dní max. 10,06 € (doteraz 9,83 €), suma od 4. dňa dosiahne max. výšku 22,14 € (doteraz 21,62 €), maródka za 30 dní má max. sadzbu 627,96 € (doteraz 613,23 €). Maximálne nemocenské je 677 € (ak má mesiac 31 dní) alebo 655 € (pri 30-dňovom mesiaci). Ošetrovné je max. 218 € za 10 dní. Výška týchto súm sa odvodzuje od výšky platby!

Minimálny preddavok na poistné do zdravotnej poisťovne bude 56,35 € (doteraz 55,02 €). Maximálny preddavok je vo výške 563,50 €. Príjem v rozpätí medzi týmito sumami určuje výšku poistného odvodenú od skutočného príjmu a percentuálnej sadzby. Odvod pre pracovníka bez zdravotného postihnutia tvorí sadzbu 14 %, so zdravotným postihnutím 7 %. Pri zmene zdravotnej poisťovne k 1.1.2014 je potrebné vykázať novej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8.1.2014.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina