archív aktualít rok 2013

Program aktivít ZSD SR tvoria sekcie v prospech využitia potenciálu dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

VZ ZSD-SR2013 mČinnosť Zväzu spracovateľov dreva SR v roku 2014 bude smerovať k zvyšovaniu angažovanosti pri tvorbe koncepčných a odborných podujatí. Celkové prínosy pre členské spoločnosti sú založené na aktivitách sekcií. Činnosť v roku 2013 hodnotili na valnom zhromaždení (28.11.2013). ZSD SR má stabilnú členskú základňu: 110 členských spoločností, ktoré zamestnávajú vyše 3 tisíc pracovníkov.

Výrazným úspechom boli podnety a podiel zväzu na koncipovaní Národného programu využitia potenciálu dreva na Slovensku. Týmto sa drevo zaradilo medzi strategickú surovinu a jej využívanie by malo mať výraznú prioritu. Vláda SR schválila národný program 21.8.2013 a iba rozpačito sa rozbieha jeho napĺňanie. Problémy nastali už pri stanovení výšky ťažby dreva pre rok 2014 v š.p. LESY SR a pri dodržiavaní zmlúv pre tradičných a stabilných odberateľov drevnej hmoty.

Na valnom zhromaždení opäť zvolili do funkcie prezidenta ZSD SR Ing. Igora Patráša, za generálneho sekretára PhDr. Petra Zemaníka.

Predstavenstvo má 13 členov a tvorí ho vedenie sekcií (predseda a podpredseda):

• drevárska (Ing. Milan Benco, Ing. Ján Báťka)

• nábytkárska (Jozef Murárik, Ing. Igor Patráš)

• drevostavieb (Ing. Ján Sitek, Ing. Alena Kalužayová)

• strojov a techniky (Ing. Jozef Plagany, Ing. Eduard Krcho)

• obchodníkov s nábytkom (Ing. Kvetoslava Dedinská, Ing. Františka Ságová)

Najväčšie sekcie mohli nominovať ďalších zástupcov ako členov predstavenstva ZSD SR: Ing. Igor Kuzma (sekcia drevostavieb) a Ing. Miroslav Kulhánek (nábytkárska sekcia).

Dozornú radu tvoria: Ing. Radoslav Tkáč, Ing. Jozef Zajko, Ing. Ivana Pittnerová.

Foto: Z rokovania valného zhromaždenia ZSD SR (foto: Peter Zemaník)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina