archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2013

ČSN ISO 5749 (23 0310) • Kleště a štípací kleště – Boční štípací šikmé kleště – Rozměry a zkušební hodnoty
• ČSN ISO 8764-2 (23 0607) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou – Část 2: Obecné požadavky, délky čepelí a značení ručně ovládaných šroubováků
• ČSN ISO 8764-1 (23 0607) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou – Část 1: Unášecí čela
• ČSN EN 13001-3-1+A1 (27 0105) • Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
• ČSN EN ISO 7840 (32 5210) • Malá plavidla – Ohnivzdorné palivové hadice
• ČSN EN ISO 8469 (32 5212) • Malá plavidla – Neohnivzdorné palivové hadice
• ČSN 33 2000-5-56 ed. 2:2010 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely (změna Z2)
• ČSN IEC/TS 60479-1:2013 (33 2010) • Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska (oprava 1)
• ČSN IEC/TS 60479-1:2013 (33 2010) • Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska (oprava 2)
• ČSN EN 60947-2 ed. 3:2007 (35 4101) • Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe (změna A2)
• ČSN EN 60670-1:2005 (37 0100) • Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A1)
• ČSN EN 131-7 (49 3830) • Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou
• ČSN EN 14420-1 (63 5350) • Armované koncovky pro hadice – Část 1: Obecné požadavky, typy upevnění a připojení, označování a zkoušení
• ČSN EN 14420-2 (63 5350) • Armované koncovky pro hadice – Část 2: Armovací koncovky na straně hadice
• ČSN EN 14420-3 (63 5350) • Armované koncovky pro hadice – Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí
• ČSN EN 14420-4 (63 5350) • Armované koncovky pro hadice – Část 4: Přírubové spoje
• ČSN EN 14420-5 (63 5350) • Armované koncovky pro hadice – Část 5: Závitové spoje
• ČSN EN 14420-6 (63 5350) • Armované koncovky pro hadice – Část 6: Spojky pro cisternová vozidla
• ČSN EN 14420-7 (63 5350) • Armované koncovky pro hadice – Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem
• ČSN EN 14420-8 (63 5350) • Armované koncovky pro hadice – Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin)
• ČSN EN 14422 (63 5351) • Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice
• ČSN EN 14423 (63 5352) • Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar
• ČSN P CEN/TS 13476-4 (64 6444) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 4: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN 15037-4+A1 (72 3414) • Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu
• ČSN EN 14063-2 (72 7220) • Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu – Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
• ČSN EN ISO 9488 (73 0300) • Solární energie – Slovník
• ČSN EN 1537 (73 1051) • Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy
• ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (73 1101) • Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
• ČSN EN 1996-1-2:2006 (73 1101) • Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru (změna Z1)
• ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
• ČSN EN 1993-1-5:2008 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn (změna Z2)
• ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava
• ČSN EN 1993-1-9:2006 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava (změna Z2)
• ČSN EN 12871 (73 1719) • Desky na bázi dřeva – Stanovení výkonnostních charakteristik pro nosné desky pro použití v podlahách, střechách a stěnách
• ČSN 73 4231 (73 4231) • Kamna – Individuálně stavěná kamna
• ČSN EN 1728:2013 (91 0235) • Nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti (oprava 1)
• ČSN EN 16139:2013 (91 0650) • Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek (oprava 1)

Technické normy zrušené k 1. 1. 2014

• ČSN 06 1002 (06 1002) • Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů) (platila od: prosinec 2006)
• ČSN 91 0275 (91 0275) • Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu (platila od: srpen 1987)
• ČSN 91 0279 (91 0279) • Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty (platila od: srpen 1987)
• ČSN 91 0281 (91 0281) • Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru (platila od: srpen 1987)
• ČSN 91 0283 (91 0283) • Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru (platila od: srpen 1987)
• ČSN 91 0284 (91 0284) • Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti žáru hořící cigarety (platila od: srpen 1987)
• ČSN 91 0285 (91 0285) • Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti vlivům povětrnosti (platila od: srpen 1987)
• ČSN 91 0286 (91 0286) • Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech (platila od: srpen 1987)
• ČSN EN 62305-1 (34 1390) • Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (platila od: listopad 2006)
• ČSN EN 62305-2 (34 1390) • Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika (platila od: listopad 2006)
• ČSN EN 62305-3 (34 1390) • Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života (platila od: listopad 2006)
• ČSN EN 62305-4 (34 1390) • Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (platila od: listopad 2006)
• ČSN EN 61058-2-1 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače (platila od: červen 1996)
• ČSN EN 61058-2-5 (35 4107) • Spínače pro spotřebiče – Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče (platila od: květen 1996)
• ČSN 37 5245 (37 5245) • Kladení elektrických vedení do stropů a podlah (platila od: prosinec 1983)
• ČSN EN 671-1 (38 9201) • Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí (platila od: březen 2002)
• ČSN EN 671-2 (38 9201) Stabilní hasicí zařízení – Hadicové systémy – Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí (platila od: březen 2002)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina