archív aktualít rok 2013

Dodávky smrekovej guľatiny budú v roku 2014 ešte nižšie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina pilnica2Dreva na Slovensku je nedostatok. Výrazné zníženie dodávok v roku 2013 ďalej pokračuje. Dodávky guľatiny pre slovenské piliarske závody budú znížené na 3,6 mil. m³. Dodávky žiadaného ihličnatého dreva budú ešte nižšie.

Situáciu vysvetľuje v tlačovej správe obchodný riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Miroslav Lelák: „Vyhlásenie o znížení ťažby pre rok 2014 vyvolá na Slovensku určite zvýšené napätie. Podnik však obhospodaruje iba 46 % lesného fondu SR a nemôže uspokojiť všetky požiadavky. Lykožrútova kalamita zlikvidovala tisícky hektárov smrekových porastov a znížila tak možnosti rovnomernej ťažby v budúcich rokoch. Dodávky smrekovej guľatiny sa v rokoch 2009–14 znížili o 56 %. Celkové dodávky dreva budú nižšie takmer o tretinu. Ťažba v roku 2014 poklesne oproti roku 2013 o 100 tisíc m³.“

Pokles dodávok guľatiny pocíti väčšina spracovateľov dreva. LESY SR, š.p. s viacerými odberateľmi ročné a štvrťročné zmluvy ani neuzatvorí. Zo zoznamu vypadnú tie firmy spracovateľov, ktoré mali problémy s odberom drevnej hmoty. Znížené dodávky budú mať všetci odberatelia. Aby piliarske firmy mohli prežiť, ako získajú guľatinu na spracovanie? Aj naďalej zostane možnosť vysúťažiť si objemy dodávok drevnej hmoty cez Elektronické aukcie dreva.

Okrem lykožrúta obmedzujú ťažby aj nesúhlasné stanoviská orgánov ochrany prírody k budovaniu lesných ciest a zvážnic v hospodárskych lesoch s 3. stupňom ochrany. Na viacerých miestach zostalo niekoľko sto tisíc kubíkov už znehodnotenej guľatiny, ktorú sa nepodarilo dopraviť na dostupné miesta pre spracovateľov.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina