archív aktualít rok 2013

Učebné texty (a spomienky) pre súčasných študentov mediálnej teórie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

TonoMrnik mPrvým výsledkom medzinárodnej konferencie Otáz(ni)ky osobnosti na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave (7.11.2013) je zborník Kroky slov. Tvoria ho najmä odborné texty pre štúdium na Fakulte masmédií PEVŠ podľa súčasných požiadaviek na žurnalistiku (240 strán od 30 autorov). Dopĺňajú ho spomienky spolupracovníkov a bývalých študentov prof. PhDr. Andreja Tušera, PhD. (90 strán napísalo 42 autorov). Všetky state sú výstupom z júnového kolokvia k profesorovmu jubileu (75).

Do zborníka je zaradený aj odborný príspevok redaktora časopisu Drevársky magazín PhDr. Antona Mrníka na tému „Podnikové noviny vytvárali obraz o práci a o ľuďoch vo fabrike“. Prispel ním k vtedajšej koncepcii prof. A. Tušera pri formovaní podnikovej tlače na Slovensku. Bol to základ pre technické a ekonomické odborné nepolitické časopisy súčasnosti. Na túto tému napísal aj diplomovú prácu „Zdroj informácií v podnikovej tlači“ (Filozofická fakulta UK – 1980/81).

Odborné a spomienkové texty dávajú jubilantovi prívlastky: profesor z praxe, mediológ. Zvažovaním váhy slova dokázal prof. A. Tušer povýšiť dennú prácu redakcií na súčasné mediálne trendy a ekonomiku, terminologické pokyny v žurnalistickej žánrológii, kreatívne využívanie reklamných titulkov a sloganov vo vyjadrovaní cez prizmu žurnalistických prejavov (reklama sa stáva vedou?).

Kroky slov mEditorom knihy je dekan Fakulty masmédií PEVŠ prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. LittD., zodpovednou redaktorkou PhDr. Mária Macková, PhD. Knihu pokrstila pravým tokajským suchým šéfredaktorka časopisu Slovenka (bývalá profesorova študentka) Mgr. Mária Miková a primátor mesta Senec (profesorove bydlisko) Ing. Karol Kvál.

Na konferencii sa zúčastnil aj rakúsky politik a dlhoročný prezident rakúskej pobočky Paneurópskej únie Karl von Habsburg a ďalšie slovenské osobnosti kultúry.

 

Foto 1: Autor príspevku k formovaniu podnikovej tlače na Slovensku – PhDr. Anton Mrník

Foto 2: Krst knihy odborných novinárskych textov a spomienok Kroky slov – jubilant prof. Andrej Tušer (vpravo)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina