archív aktualít rok 2013

Mimořádné výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo 201 consultingMinisterstvo průmyslu a obchodu plánuje začátkem listopadu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace vyhlásit mimořádné výzvy do programů ROZVOJ a INOVACE.

PROGRAM ROZVOJ

Charakteristika žadatele
podpora nákupu technologického vybavení pro malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců) mající provozovnu na tzv. Podporovaném území.

Podporu lze získat na:
Dlouhodobý hmotný majetek: nákup strojů a zařízení.
• Dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení patentových licencí na know-how, řídící software k pořizovaným strojům a zařízením.

Velikost dotace: 1–20 mil. Kč. (Malé podniky 50 %, střední podniky 40 %. Žadatel si musí nejdříve profinancovat celý záměr sám. Dotace je příjemci vyplacena zpětně po ukončení projektu nebo po ukončení etapy proti zaplaceným fakturám.

Provozovna žadatele musí být umístěna na tzv. Podporovaném území České republiky.

PROGRAM INOVACE

Charakteristika žadatele
Program je vhodný pro všechny velikosti firem, které díky vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie zavádějí do výroby a na trh inovované produkty nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.
Projekt musí využívat výsledky výzkumu a vývoje. Nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu.

Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy (nejedná se o sídlo podniku).

Podporované aktivity
1) Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
2) Inovace výrobního procesu
zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Podporu lze získat na:
Nákup strojů včetně příslušenství, HW, SW, data, práva duševního vlastnictví, úprava pozemků, odstranění staveb, inženýrské sítě a komunikace ke stavbám, nákup staveb, projektová dokumentace, inženýrská činnost ve výstavbě, technické zhodnocení staveb, novostavby atd.

Velikost dotace: Výše dotace je 1–50 mil. Kč. (75 mil. Kč = maximální výše podpory pro firmy realizující svůj projekt v tzv. Regionu se soustředěnou podporou státu). Malé podniky 50 %, střední podniky 50 % (podle mapy JZ ČR 40 %); velké podniky 40 % (podle mapy JZ ČR 30 %).
Dotace je příjemci vyplacena zpětně po ukončení projektu nebo po ukončení etapy proti zaplaceným fakturám.

Aktuální informace ohledně termínů příjmu žádostí o dotaci a přesného znění výzev budou zveřejněny na našem zpravodajském portálu www.drevmag.com a v elektronickém magazínu Dřevmagletter.

Informace pro DM připravuje poradenská společnost 201 consulting s.r.o., zabývající se poradenským servisem spojeným s komplexním zpracováním žádosti o dotaci.
Telefon: +420 602 751 392, Ing. Pavlína Torhanová, jednatelka společnosti, e-mail: Pavlina.Torhanova@201.cz
, www.201.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina